Taivaannaulan syyskäräjillä lokakuussa valittiin yhdistykselle uusi hallitus, jonka toimintakausi alkoi marraskuun alussa. Tämä teksti esittelee uuden hallituksen ajatuksia Taivaannaulasta ja sen toiminnasta.

Viime vuodet Taivaannaulassa ovat olleet uudistumisen aikaa. Toimintaa on ruvettu kehittämään määrätietoisesti ja tuomaan sitä kohti kaikkien ihmisten järjestöä. Taivaannaula on kasvanut prosessissa paljon sekä jäsenmäärältään että henkisesti yhdistyskulttuuriltaan. Näemme että Taivaannaula ei ole enää ”vain” yhdistys, vaan järjestö, joka pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti asioihin ja kehittämään niitä.

Osana uudistumisprosessia Taivaannaula on määritellyt itseään pitemmällä aikavälillä uudelleen. Kokoamme nyt näitä määritteitä yhteen siten, miten olemme ne hallituksessa ymmärtäneet.

  • Taivaannaula on ennen kaikkea perinnejärjestö. Taivaannaulan lähestymistapa perinteeseen on kuitenkin huomattavasti kokonaisvaltaisempi kuin tavallisesti on totuttu. Esimerkiksi perinnetaitojen osaamisen lisäksi meistä on olennaista tuntea niihin liittyvät uskomukselliset merkitykset ja käyttää niitä oman onnemme turvaamiseksi.
  • Taivaannaula ei ole nationalistinen järjestö. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki suomalaisista perinteistä kiinnostuneet, taustaan katsomatta. Olemme ylpeitä kulttuuriperinnöstämme, ja haluamme jatkaa ja vaalia sitä. Tämä ei ole kuitenkaan suunnattu ketään vastaan, eikä se niin ollen ole keneltäkään pois. Kannustamme kaikkia olemaan terveellä tavalla ylpeitä juuristaan ja historiastaan ja tuntemaan esivanhempiensa perinteet.
  • Taivaannaula ei ole uuspakanajärjestö. Taivaannaula katsoo, että kansojen omia perinteitä ei ole tarpeen määritellä kristitystä maailmankuvasta peräisin olevalla negatiivisella sanalla, vaan näiden kuvailuun voidaan käyttää termejä kuten etniset perinteet tai uskonnot. Emme myöskään katso olevamme toimijana osa uuspakanallista liikehdintää. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki riippumatta siitä, mikä heidän suhteensa esimerkiksi kristinuskoon on.
  • Taivaannaula ei ole uususkonnollinen järjestö. Vaikka perinteitä on jouduttu elvyttämään, emme näe että Taivaannaula olisi sidoksissa uususkonnollisuuteen. Tämä siksi, että päämäärä ja arvot ovat erilaiset. Meidän tavoitteemme on jatkaa tunnettuja tapoja, ei luoda uudenlaista uskonnollisuutta.

Vanha uskomusperinne ei ole mielestämme arvoltaan vähäisempää tai tietopohjaltaan hatarampaa, vaan tuo esiin todellisia asioita ja ilmiöitä maailmasta, jossa elämme. Konkreettinen yhteys luontoon ja maahan on tärkeää toiminnassamme, sillä vain sitä kautta vanhat tavat ja uskomukset on mahdollista ymmärtää. Meille maanläheinen, luonnon pyhyyttä ja elämän perusedellytyksiä kunnioittava elämäntapa ei ole mennyttä aikaa, vaan jotain mitä tavoitella nyt ja tulevaisuudessa.

Taivaannaula on siis uudenlainen toimija sekä perinteen että uskonnollisuuden kentällä. Aina Taivaannaulan kokonaisluonnetta ei ole ymmärretty, varmaankin juuri tämän erilaisuuden vuoksi. Tämän ymmärryksen eteen Taivaannaulassa on tehty töitä, sillä näkemyksemme mukaan tällaista toimijaa tarvitaan.

Taivaannaula sanoutuu irti kaikista toiminnallemme epäolennaisista liikkeistä ja viiteryhmistä. Olemme järjestö kaikille suomalaisesta perinteestä kokonaisvaltaisesti kiinnostuneille ihmisille, jotka haluavat vaalia juuriaan, eikä jäsenkunnallamme ole muuta kaikkia yhdistävää tekijää. Tämä on mielestämme hyvä, sillä suomalaisten omat perinteet ovat kaikkien suomalaisten omia.

Hyvää joulun aikaa kaikille!

Taivaannaulan hallitus