Hiidet

   

Suomalaisille on tyypillistä ajatella, että pyhät luonnonpaikat kuuluvat toisille mantereille ja kaukaisten kansojen pariin. Suomalaisilla on kuitenkin perinteisiä pyhiä luonnonpaikkoja siinä missä vaikkapa Amerikan intiaaneilla, Australian aboriginaaleilla tai japanilaisilla.

Vanhalla kansalla voidaan sanoa olleen kolme pyhää paikkaa: kirkko, sauna ja hiisi. Hiidet ovat kansanperinteen tuntemia pitäjän, kylän, talon tai suvun luonnontilaisia uhripaikkoja. Suomesta tunnetaan lukematon määrä erilaisia hiisiä: pyhiä puita, kiviä, mäkiä ja kallioita ja lähteitä.

Erilaisia hiisiä yhdistää kansanomainen käsitys niiden pyhyydestä ja kohtalonyhteydestä ihmisten elämään. Luonnonkohteita pidettiin elävinä, ne hallitsivat ympäristöä ja niissä ajateltiin olevan tuonpuoleista voimaa, »väkeä». Ihmiset pyrkivät yhteyteen hiiden kanssa esimerkiksi uhrilahjoja tuomalla. Pyhillä paikoilla on myös rukoiltu ja parannettu sairaita.

Hiidet eivät kuulu ainoastaan tuhansien vuosien taakse tai esikristilliseen muinaisuuteen – vanha kansa on tuntenut uhripaikkoja vielä 1900-luvulla. Jokainen suomalainen voi nykyisinkin osaltaan edistää hiisien säilymistä ja suojelua sekä pitää paikkoihin liittyvää perimätietoa elävänä.

Hiisi-hankkeen osittainen luettelo kansanuskon pyhistä paikoista
Lataa Taivaannaulan tietopaketti Suomen hiisistä

Tieto suojelee hiisiä

Nyky-Suomessa hiisiä suojelee muinaismuistolaki (17.6.1963/295). Vaikka laillinen suoja on periaatteessa olemassa, niin tiedon puuttumisen vuoksi rakentaminen ja maankäyttö uhkaavat hiisiä. Jopa hyvin tunnetuilla uhrikivillä on vaarana tulla siirretyiksi alkuperäiseltä paikaltaan rakennushankkeiden tieltä.

Taivaannaula käynnisti keväällä 2013 Hiisi-hankkeen hiisipaikkojen suojelemiseksi ja tietojen luetteloimiseksi. Innoitus hankkeelle on saatu Virosta, jossa työtä hiisien eteen on tehty jo vuosikymmeniä. Hankkeen tarkoituksena on lisätä yhteiskunnallista tietoisuutta hiisistä ja pitää niihin liittyvä kulttuuriperintö elävänä.

Hiisi-hankkeen myötä on vapaaehtoisvoimin luetteloitu jo yli sata Suomen kansan pyhää luonnonpaikkaa. Tietoisuuden lisäämiseksi Taivaannaula julisti vuonna 2013 maaliskuun 28. päivän hiisienpäiväksi. Hiisienpäivän vietto lisännyt vuodesta 2013 alkaen suosiotaan vuosi vuodelta.

Haluatko mukaan Hiisi-hankkeeseen?

Hiisi-hanke toimii vapaaehtoisten voimin. Voit osallistua hankkeeseen kahdella tavalla:

1. Lähettämällä meille tietoja pyhiin luonnonpaikkoihin liittyvästä perimätiedosta. Tiedot voi lähettää alla olevan lomakkeen avulla tai sähköpostitse osoitteeseen hiisi@taivaannaula.org.

2. Ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi hiisipaikkojen kartoittajaksi ja kuvaajaksi. Tällöin osoitteesi liitetään sähköpostilistalle, jonka kautta saat tarkempaa tietoa kartoitettavista kohteista, kun se on ajankohtaista.

Nimi
Sähköposti
Yhteydenoton syy
Viesti
Kirjoita koodit alla olevaan kenttään
Kirjoita koodit alla olevaan kenttään