Virossa on avattu tämänvuotinen Hiisien kuvakilpailu. Kilpailuun toivotaan kuvia hiisistä ja muista pyhistä luonnonpaikoista niin Virosta kuin ulkomailtakin. Hiisien kuvakilpailun järjestävät Maavallan Koda, Hiisien Maja -säätiö sekä Tarton yliopiston luonnontilaisten pyhien paikkojen keskus.

Valokuvakilpailun tavoitteena on lisätä pyhien luonnonpaikkojen tunnettuutta sekä kunnioittaa henkistä perintöä ja luonnonperintöä. Kuvilla ikuistetaan pyhien paikkojen nykytila ja kannustetaan ihmisiä vierailemaan näillä erityislaatuisilla paikoilla ja suojelemaan niitä.

Kilpailussa jaetaan pääpalkinnot pääsarjassa sekä nuorten sarjassa. Lisäksi palkintoja jaetaan muun muassa seuraavissa kategorioissa: pyhä puu, kivi, vesistö, annit, hiiden tuska, muinaismuisto sekä maailman pyhät paikat.

Järjestäjien toiveena on, että kilpailuun saataisiin jälleen kuvia ympäri maailmaa. Pyhällä luonnonpaikalla tarkoitetaan luonnontilaista pyhää paikkaa, jota ei ole rakennettu tai perustettu. Tällaisia paikkoja löytyy monilta kansoilta ja ne ovat osa ihmiskunnan yhteistä perintöä.

Kuvia Suomesta ja sukukansojen parista

Sukukansat tuovat perinteisesti oman lisävärinsä Hiisien kuvakilpailuun. Viime vuonna lähes puolet kilpailuun lähetetyistä kuvista esitti suomalais-ugrilaisten kansojen pyhiä luonnonpaikkoja.

suttesjohka1

Tiina Törmänen: Suttesjohka 1

Vuonna 2014 palkittujen kuvien joukossa oli kaksi Suomessa otettua kuvaa. Utsjoen Suttesjohkan kuviinsa ikuistaneelle Tiina Törmänen sai kilpailussa erikoispalkinnon. Nuorten sarjan pääpalkinto myönnettiin Emmeliine Kalvikille kuvasta, joka on otettu Janakkalan Laurinlähteellä Taivaannaulan ja Maavalla Kodan yhteisen kesäleirin päätöspäivänä.

Taivaannaula kannustaa suomalaisia ottamaan osaa kuvakilpailuun myös tänä vuonna ja tekemään näin suomalaista henkistä perintöä ja luonnonperintöä tunnetuksi myös kansainvälisesti!

Miten osallistun?

Luonnonmukaisella pyhällä paikalla tarkoitetaan kilpailun säännöissä ei-rakennettua aikaisempien sukupolvien pyhää paikkaa. Suomen tapauksessa esimerkiksi uhrikiviä ja uhripuita, karsikoita, lähteitä, lehtoja, metsiköitä, vuoria ja muita kansanperinteen tuntemia pyhiä paikkoja.

Osallistujilla on mahdollisuus asettaa oma kilpailutyönsä halutessaan Creative Commons -lisenssin alle. Näin edistetään luonnonmukaisten pyhien paikkojen tunnettuutta ja voidaan käyttää kuvia ei-kaupallisissa julkaisuissa, kuten Wikipediassa ja sosiaalisen median sivustoilla.

Kilpailutyöt ladataan jpg-muodossa osoitteessa: http://www.maavald.ee/kuvavoistlused/10228

Kuvan suurin sallittu koko on 15 mb.

Kuvien pitäisi olla mahdollisimman aitoja ja luontevia. Sommittelu, täydellinen ja osittainen kirkkauden ja kontrastin ja värien parantaminen ja tarkennus ovat sallittuja toimenpiteitä.

Jos et osaa viroa, voit kirjoittaa kuvilta vaaditut tiedot englanniksi.

Mistä löydän tietoa Suomen pyhistä paikoista?

Tuija Wetterstrand: Heinolan karhunkallohonka

Tuija Wetterstrand: Heinolan karhumänty

Taivaannaulan Hiisi-hanke kokoaa hajanaisia tietoja yhteen, mutta tietoja ei ole vielä julkaistu. Hankkeen tarkoituksena on suomalaisten pyhien luonnonpaikkojen kartoittaminen, kuvaaminen ja tiedon kokoaminen.

Tällä hetkellä tietoa pyhistä paikoista saa arkistoista, paikallishistoriaa käsittelevistä kirjoista ja suomalaisen kansanuskon yleisteoksista. Lisäksi kannattaa kääntyä kotiseudun historiaa tuntevien yksityishenkilöiden puoleen.

Paikkakuntien muinaisia pyhiä paikkoja löytyy myös Museoviraston Muinaisjäännösrekisteristä kulttipaikat-kategorian alta.

Kannattaa katsoa myös Hiisi-hankeen kokoama tietopaketti Suomen hiisistä.

Aikataulu ja palkitseminen

Kilpailu kestää 31.10.2015 asti. Voittajat palkitaan 28.11. Tartossa järjestettävässä Hiiden väen tapahtumassa. Voit lukea lisää aikaisempien vuosien palkitsemistapahtumista täältä ja täältä.

Lisätietoa

Uutinen Maavallan Kodan sivuilla
Uutinen viime vuoden kilpailun voittajista
Tiina Törmäsen haastattelu