Taivaannaulan perinnekalenteri 2024 on nyt ennakkotilattavissa yhdistyksen verkkokaupassa! Kalenterin toimitukset alkavat lokakuussa.

Kalenterin voit ennakkotilata tästä linkistä.

Tämänvuotiseen kalenteriin on ikuistettu lapsia ja nuoria, jotka osallistuvat yhteisön töihin. Kalenteri on teemallisesti jatkoa aikaisempien vuosien kalentereille, joiden kuvissa esiteltiin perinteisiä miesten ja naisten töitä. Aina ei tule ajatelleeksi, että lasten ja nuorten työpanos on ollut perinteisesti merkittävä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Maatalon tärkein voimavara oli yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, jossa lapset ja nuoret olivat tärkeä osa toimintaa.

Lapset ja nuoret auttoivat aikuisia monin tavoin. He osallistuivat maanviljelyyn ja karjanhoitoon. He auttoivat kylvössä ja sadonkorjuussa. Nuoret oppivat eläinten ruokkimisen, lypsämisen ja laiduntamisen taidot. Lapset osallistuivat myös kotitaloustöihin, kuten ruoanlaittoon, leivontaan ja saunan lämmitykseen. Perinteiset asenteet ja maailmankuva korostivat ahkeruuden ja vastuullisuuden merkitystä jo varhaisessa iässä. Lasten työnteko nähtiin osana heidän kasvuaan kohti aikuisuutta. Työn avulla he oppivat arvokkaita taitoja ja vastuuntuntoa, sekä vahvistivat yhteisöllisyyttä. Lasten ja nuorten osallistuminen auttoi helpottamaan aikuisten työtaakkaa ja varmistamaan perheen toimeentulon.

Nykyiset asenteet ja maailmankuva eroavat tietenkin huomattavasti aikaisemmasta. Modernissa yhteiskunnassa painotetaan enemmän lapsuuden suojelua, koulutusta ja vapaa-aikaa. Työllä ei enää ole samanlaista arvostusta kuin ennen, ja lasten työnteko nähdään usein haitallisena heidän kehitykselleen. Työnteon sijaan modernit yhteiskunnat panostavat koulutukseen ja kasvatukseen. Lapset ja nuoret viettävät enemmän aikaa koulussa ja harrastusten parissa. Heitä kannustetaan löytämään omat intohimonsa ja kehittämään itseään eri alueilla. Nykyisin lasten työnteon sijaan korostetaan heidän oikeuttaan leikkiin, oppimiseen ja lapsuuteen.

Vaikka nykyiset asenteet ja maailmankuva eroavat perinteisistä, on syytä varoa menemästä liiaksi toiseen ääripäähän. Lasten oikeuksia, leikkiä ja hyvinvointia tulee vaalia vahvasti, mutta samalla lapset ja nuoret voivat edelleen oppia paljon vastuullisesta työnteosta, ahkeruudesta ja omatoimisuudesta. Ikätasoinen osallistaminen yhteisten asioiden hoitamiseen tarjoaa lapselle mahdollisuuden kokea olevansa osa yhteisöä. Etenkin pienille lapsille perheen yhteisiin töihin osallistuminen on aidosti nautinnollista ja innostavaa. Jokaista nuorta taas kasvattavat työn kautta koetut onnistumiset ja vastuunkantaminen.

Seinäkalenterin vakiovarustukseen kuuluu runsas tietopaketti suomalaisesta kansanuskosta ja kansanperinteestä. Ostamalla kalenterin tuet Taivaannaula ry:n toimintaa ja suomalaisen henkisen perinteen ja perinnekulttuurin säilymistä.

Kalenterin voi siis tilata jo nyt, mutta toimitukset alkavat lokakuussa. Kalenteri alkaa marraskuun alun kekristä.

Tilaa Taivaannaulan perinnekalenteri