Rekisteriseloste

Taivaannaula ry:n jäsenrekisterissa ylläpidetään henkilötietolain mukaisia (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523) tietoja yhdistyksen jäsenistä. Henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenpostituksen ja jäsenmaksujen hoitamiseen. Lisäksi voidaan tehdä jäsentietojen pohjalta tilastointia henkilötietolain 15§:n mukaisesti.

Jäsenrekisterissä ilmenevät seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Mahdollinen vastuutehtävä yhdistyksessä
  • Viimeisimmän jäsenmaksun tilikausi
  • Liittymisvuosi
  • Syntymäaika
  • Sähköpostiosoite
  • Katuosoite
  • Postinumero
  • Postitoimipaikka

Jäsenhakemuksen jättämällä henkilö antaa suostumuksensa lisätä hakemuksessa esitetyt tiedot jäsenrekisteriin. Rekisteri on luottamuksellinen, eikä sen tietoja luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

Jäsenrekisterissä ei ylläpidetä vanhentuneita jäsentietoja. Vanhentuneeksi henkilötiedoksi katsotaan sellaisen jäsenen tiedot, joka ei ole kahteen tilikauteen suorittanut jäsenmaksuaan tai joka on erotettu yhdistyksestä.

Jäsenellä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteriin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen jasensihteeri@taivaannaula.org.