Ohjeistus verkkokeskusteluun

Tapoja talo kysyvi,
tapoja talo hyväki.

Tämä ohjeistus koskee viestien kirjoittamista Taivaannaula ry:n ylläpitämille keskustelualustoille.

Säännöt on jaoteltu yleisiin kaikkea keskustelua koskeviin sääntöihin sekä alustojen erityisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin.

Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt säännöt 9.1.2015.

Yleistä

Tällä hetkellä yhdistyksen ylläpitämiä alustoja ovat seuraavat. Napsauttamalla alustan nimeä pääset suoraan sitä koskevaan ohjeistukseen.

Kaikessa keskustelussa ja viestinnässä kirjoittajilta edellytetään asiallista kielenkäyttöä ja lukukelpoista kirjoitusasua. Yksittäisiä ihmisiä loukkaavat ja herjaavat viestit on kielletty.

Tahallisesta sääntöjen rikkomisesta annetaan varoitus. Toistuvat tahalliset rikkomukset voivat johtaa käyttäjän kirjoitusoikeuden poistamiseen ko. alustalla.

Epäselvissä tilanteissa sääntöihin liittyen neuvoja voi kysyä Taivaannaulan verkkosivustolta löytyvän yhteydenottolomakkeen avulla.

Sähköpostilistat

Yleistä

Listan perustamista voi pyytää hallituksen valitsema tietyn hankkeen vastuuhenkilö (esimerkiksi juhlavastaava). Sähköpostilistojen perustamisesta ja ylläpitämisestä vastaa verkkoseppä.

Verkkoseppä lisää ja poistaa listoilta jäseniä joko jäsenten itsensä, hankkeiden vastuuhenkilöiden tai hallituksen pyynnöstä. Verkkoseppä voi sulkea tai poistaa listan hankkeen vastuuhenkilön tai hallituksen pyynnöstä.

Sähköpostilistojen viestit arkistoidaan Taivaannaulan palvelimille, ellei hankkeen vastuuhenkilö tai hallitus toisin pyydä. Arkistot ovat oletuksena suljettuna ulkopuolisilta ja verkon hakukoneilta.

Jäsenlista

Jäsenlista on Taivaannaulan jäsenistölle tarkoitettu sähköpostilista. Listalle ei lisätä yhdistykseen kuulumattomia henkilöitä tai muita tahoja.

Listan tarkoitus on toimia Taivaannaulan tiedotuskanavana sekä mahdollistaa jäsenten välinen keskustelu yhdistyksestä ja sitä läheisesti koskettavista asioista. Ilmoitukset muista kuin yhdistyksen omista tapahtumista tulee lähettää osoitteeseen ilmoitukset@taivaannaula.org.

Listalla tiedotetaan ensisijaisesti Taivaannaulan toiminnasta. Listalla pyritään myös ilmoittamaan uudesta sisällöstä Taivaannaulan verkkosivuilla.

Ilmoitukset

Jäsenlistan ruuhkautumisen välttämiseksi listalle ei voi suoraan lähettää ilmoituksia tapahtumista. Ilmoituksia varten on olemassa erillinen osoite: ilmoitukset@taivaannaula.org.

Kuka tahansa voi lähettää mainittuun osoitteeseen Taivaannaulan jäsenistölle suunnattuja ilmoituksia. Yhdistyksen hallitus käy ilmoitukset läpi ja julkaisee niitä jäsenlistalla.

Ilmoituksia koskevat seuraavat kriteerit:

Tapahtumien tulee liittyä Taivaannaulan toimintaan: tunnettuun kotoperäiseen kansanuskoon, kansanperinteisiin, perinnekulttuuriin tai sukukansojen kulttuureihin.

Listalle halutaan siis välittää mielenkiintoisia suomalaiseen kansanperinteeseen liittyviä tapahtumia. Taivaannaulan lista ei ole kuitenkaan kaikille avoin ilmainen mainoskanava.

Verkkosivuilla kommentointi

Taivaannaulan verkkosivuilla julkaistuja verkkolokin artikkeleita on oletuksena mahdollista kommentoida nimellä tai nimimerkillä.

Kommenttien tulee olla asiallisia, lukukelpoisia ja artikkelin aihealueeseen liittyviä. Verkkosepällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit.

Facebook-ryhmä

Taivaannaula ry:n Facebook-ryhmä sijaitsee osoitteessa: https://www.facebook.com/groups/kansanusko

Ryhmä on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille ja muille Taivaannaulasta sekä kansanuskosta ja kansanperinteestä kiinnostuneille.

Ryhmään lisätään oletuksena kaikki sinne haluavat, lukuunottamatta ryhmästä sääntöjen rikkomisen takia poistettuja käyttäjiä sekä ryhmään ilmiselvästi häiritsemis- ja/tai pilailutarkoituksessa haluavia käyttäjiä.

Ryhmässä julkaistaan joitakin Taivaannaulan toimintaa koskevia uutisia. Uutiset julkaisee yhdistyksen käyttäjätunnus Taivaannaula Ry.

Ryhmä ei kuitenkaan ole jäsenten ensisijainen keskustelukanava, vaan jäsenistön yhdistystä koskevat keskustelut pyritään käymään jäsenlistalla.

Ryhmän käyttäjät voivat julkaista ryhmässä sen aiheeseen liittyvää sisältöä. Julkaistun sisällön tulee liittyä tunnettuun kotoperäiseen kansanuskoon, kansanperinteeseen, perinnekulttuuriin tai sukukansojen kulttuureihin.

Taivaannaulan Facebook-ryhmä ei ole avoin ilmainen mainoskanava. Tapahtumien mainostamisessa tulee käyttää siis harkintaa.

Ryhmän aiheeseen liittymätön sisältö poistetaan ylläpitäjien toimesta. Toistuvasti aiheeseen liittymätöntä sisältöä julkaisevat käyttäjät voidaan tarvittaessa poistaa ryhmästä.