Sosiaalinen media

Taivaannaula Facebookissa
Taivaannaula Instagramissa
Taivaannaula Google+:ssa
Taivaannaula VKontaktessa

Taivaannaulan aloittaessa toimintansa vuonna 2007 suomalaisesta kansanuskoisesta perinteestä oli tarjolla paljon tietoa, mutta tiedot olivat hajallaan useissa lähteissä eikä tarjolla ollut yhtenäistä ja kattavaa tietovarantoa, joka olisi voinut toimia perustana perinteen elvyttämiselle ja jatkamiselle. Verkossa – josta ihmiset yhä useammin tietonsa hakevat – oli tarjolla lähinnä yksittäisiä tiedonsirpaleita ja tietojen luotettavuus vaihteli suuresti lähteestä toiseen.

Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on ollut tehdä jatkuvaa tutkimustyötä, koota tietoja yhteen useista eri lähteistä ja arvioida niitä. Tutkimustyön avulla on luotu pohja sille, että Taivaannaula on voinut toiminnassaan ja juhlissaan elvyttää ja jatkaa vanhaa perinnettä. Esimerkiksi yhdistyksen edelleen jatkuvassa kalenterihankkeessa on koottu tietoja yhtenäiseen muotoon kymmenistä eri lähteistä. Lopputuloksena on vanhan kansan vuodenkiertoa seuraava ja sitä kautta perinteistä elämäntapaa edistävä kalenteri.

Kesällä 2011 kalenterin digitaaliseksi versioksi perustettiin Facebook-sivu. Sivun tarkoituksena oli mahdollistaa vuodenkierron ja siihen liittyvien merkkipäivien seuraaminen myös suoraan verkossa. Pian sivulla ryhdyttiin julkaisemaan myös muita päivityksiä, joissa esitellään suomalaiseen perinteeseen kuuluvia asioita.

Suuren suosion saavuttaneella Taivaannaula-sivulla on Facebookissa tällä hetkellä noin 32 000 seuraajaa ja päivitykset tavoittavat parhaimmillaan jopa 220 000 suomalaista. Marraskuussa 2013 avasimme sivun myös Google+-palvelussa. Keväällä 2017 Taivaannaula sai myös oman Instagram-tilinsä.

Taivaannaula-sivun toiminta perustuu muutamaan yksinkertaiseen periaatteeseen:

  • Sivulla julkaistaan todenperäistä tietoa suomalaisesta perinteestä. Tiedon luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää ja kaikelle julkaistulle tiedolle on olemassa lähde, joka myös kerrotaan kysyjille tarvittaessa. Lähde on joko akateeminen tutkimus, tietokirjallisuutta, katkeamatonta perinnettä harjoittavan ihmisen oma kertomus (esimerkiksi itkijän tieto itkuvirsiperinteestä) tai matkailijan omakohtainen kokemus (esimerkiksi Samuli Paulaharjun teokset).
  • Sivulla ei ole poliittisia tarkoitusperiä, eikä sillä edistetä muuta kuin suomalaisen kansanuskoisen perinteen tuntemusta.
  • Sivun sisältö pyritään julkaisemaan suomen lisäksi myös englanniksi kansainvälistä yleisöä varten. Kaikkea sivun sisältöä ei kuitenkaan oletuksena käännetä. Jos tarvetta kääntämiselle kuitenkin ilmenee, sivun ylläpitäjiin voi ottaa yhteyttä ja pyytää lupaa käännöksen tekemiseen.
  • Kaikkiin ihmisten asiallisiin kysymyksiin pyritään vastaamaan. Jos ylläpitäjien omat tiedot eivät riitä vastaamiseen, niin kysyjä yritetään ohjata oikeiden ihmisten suuntaan.

Lähteistä

Vuodenkierrosta kertovissa päivityksissä käytetään pitkälti samoja lähteitä: SKS:n kansanperinnearkistoja, Kustaan Vilkunan Vuotuista ajantietoa sekä SKS:n julkaisemia arkistotietoihin perustuvia yleisteoksia kuten Jouko Hautalan toimittama Vanhat merkkipäivät ja Antto Laihon ja Jani Heikkisen toimittama Vanhan kansan merkkipäivät. Joitakin tietoja on myös saatu Matti Varosen teoksesta Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla.

Muissa päivityksissä yleisimpiä tietolähteitä ovat Matti Sarmelan Suomen Perinneatlas, Uno Harvan Suomalaisten muinaisusko, Ilmar Talven Suomen kansankulttuuri, Toivo Vuorelan Suomalainen kansankulttuuri, Anna-Leena Siikalan Itämerensuomalaisten mytologia, Risto Pulkkisen Suomalainen kansanusko, Julius Krohnin Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus ja Kaarle Krohnin Suomalaisten runojen uskonto. Lisäksi käytetään kansanperinnearkiston tietoja.

Näiden perusteosten ulkopuoliset lähteet pyritään kertomaan päivityksen kommenteissa.

Tervetuloa osallistumaan!

Toivotamme kaikki perinnetiedosta kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan seuraamaan päivityksiä ja keskustelemaan!

Sivua koskevat yhteydenotot voi lähettää joko suoraan sivulle tai sähköpostitse osoitteeseen: info@taivaannaula.org.

Ylläpitäjät ottavat myös mielellään vastaan kuvia, joita voi käyttää sivun päivitysten kuvituksena. Sopivia teemoja kuville ovat esimerkiksi suomalaiset luonnonmukaiset pyhät paikat, perinnekulttuuri, vanhat elinkeinot, käsityöt, maatiaislajit ja vuodenkierto Suomen luonnossa.