Olemme iloksemme saaneet Taivaannaulassa huomata, että kiinnostus suomalaisiin perinteisiin on jatkuvassa kasvussa. Tämä on ilmennyt myös ihmisten intona avustaa Taivaannaulan Hiisi-hanketta. Taivaannaula kiittää kaikkia hiisien eteen tehdystä työstä! Halusimme antaa hiisienpäivän kunniaksi tunnustusta hankkeessa erityisesti kunnostautuneille vapaaehtoisille.

Hiisi-hankkeen puitteissa tehtiin viime kesänä ensimmäistä kertaa maastokartoituksia. Kartoituksiin ilmoittautui mukaan kymmeniä vapaaehtoisia, jotka paikallistivat hiisiä maastosta vanhan perimätiedon pohjalta ja selvittivät niiden nykytilaa. Kartoitusten avulla koottiin tiedot lähes viidestäkymmenestä kansanperinteen tuntemasta pyhästä luonnonpaikasta. Vapaaehtoiset ottivat kohteista myös satoja valokuvia.

Halusimme antaa erityisen tunnustuksen kaikkein aktiivisimmille kartoittajille. Heitä olivat viime kesänä Mikael Saarnisto, Eemil Kankaanpää, Henna Massinen sekä Antti Eronen. Lisäksi palkitsimme Jussi Alaraasakan, joka toteutti Taivaannaulalle videon suomalaisista hiisistä.

Katsomme että tunnustuksen saaneet ovat tehneet arvokasta työtä suomalaisten henkisten perinteiden ja luonnonperinnön eteen ja edesauttaneet näin omalta osaltaan kotoperäisen kulttuurimme säilymistä ja jatkumista.

Palkitut saivat Taivaannaulan myöntämän hiisiperinteiden jatkajan kunniakirjan sekä tuoreen suomalaista kansanperinnettä sisältävän Pientä ja isoa väkeä -lastenkirjan (Salakirjat 2016). Taivaannaula on osallistunut kirjan tekemiseen ja sen tuotosta 7 prosenttia hiisien säilyttämisen eteen tehtävään työhön.

Seuraavassa vapaaehtoisten ajatuksia ja tunnelmia hiisienpäivän alla. Kuvat ja tekstit on julkaistu myös Facebookin Suomenusko-sivulla.

Mikael Saarnisto

saarnisto

Metsä ja luonto on ollut aina pienestä pitäen lähellä sydäntäni ja siksi vietän usein itsekseni aikaa metsässä liikkuen. Hiisien mukaantulo ja kansamme perinteet toi tähän vielä syvemmän ulottuvuuden kun kivillä, puilla ja muilla metsän elementeillä on ollut tarkoituksellinen historia. Hiisi-hanke on hieno tapa tuoda takaisin ja herätellä niitä asioita mitä on jäänyt nykypolvilta unohduksiin ja olen iloinen että olen saanut olla osa sitä ja oppia itsekin unohdettuja perinteitä. Juuriamme ei saa unohtaa ja niitä täytyy vaalia!

Henna Massinen & Antti Eronen

massinen-eronen

 

Henna

Suomensukuisten kansojen perinteet ovat lähellä sydäntäni. Teen tutkimusta suomen ja karjalan kielistä, ja kiinnostukseni suomeen ja sen sukukieliin on samalla kiinnostusta kieliä puhuvien ihmisten kulttuuriin. Luonto kokonaisuudessaan on tärkeä osa minua. Kun kuulin, että olisi mahdollista päästä mukaan Hiisi-hankkeeseen, ei minun tarvinnut miettiä kahta kertaa. Projekti on ollut osaltani tähän asti erittäin antoisa. Hiidet ovat pysäyttäneet miettimään sukupolvia jatkuneita perinteitä, ihmettelemään miksi hiisiperinne on laajasti katkennut ja ennen kaikkea toivomaan, että tietoisuutta hiisistä ja muusta perinteestä saadaan levitettyä ja säilytettyä.

Antti

Tulin Hiisi-hankkeeseen mukaan Hennan kautta. Olen ammatiltani ääni- ja valaistusteknikko, ja harrastan valokuvausta. Pidän luonnossa liikkumisesta ja olen kiinnostunut vanhasta suomalaisesta perinteestä. Hiisi-hanke kiinnostaa siis monesta syystä, ja siinä on ollut mielenkiintoista ja antoisaa olla mukana. ​