Kansanuskon pyhät paikat

Suomalaisille on tyypillistä ajatella, että pyhät luonnonpaikat kuuluvat toisille mantereille ja kaukaisten kansojen pariin. Suomalaisilla on kuitenkin perinteisiä pyhiä luonnonpaikkoja siinä missä vaikkapa Amerikan intiaaneilla, Australian aboriginaaleilla tai japanilaisilla.

Vanhalla kansalla voidaan sanoa olleen kolme pyhää paikkaa: kirkko, sauna ja pyhät luonnonpaikat. Pyhät luonnonpaikat ovat kansanperinteen tuntemia pitäjän, kylän, talon tai suvun luonnontilaisia uhripaikkoja. Suomesta tunnetaan lukematon määrä tällaisia paikkoja: pyhiä puita, kiviä, mäkiä ja kallioita ja lähteitä.

Erilaisia pyhiä luonnonpaikkoja yhdistää kansanomainen käsitys niiden pyhyydestä ja kohtalonyhteydestä ihmisten elämään. Luonnonkohteita pidettiin elävinä, ne hallitsivat ympäristöä ja niissä ajateltiin olevan tuonpuoleista voimaa, »väkeä». Ihmiset pyrkivät yhteyteen paikan kanssa esimerkiksi uhrilahjoja tuomalla. Pyhillä paikoilla on myös rukoiltu ja parannettu sairaita.

Pyhät luonnonpaikat eivät kuulu ainoastaan tuhansien vuosien taakse tai esikristilliseen muinaisuuteen – vanha kansa on tuntenut uhripaikkoja vielä 1900-luvulla. Jokainen suomalainen voi nykyisinkin osaltaan edistää perinteisten pyhien luonnonpaikkojen säilymistä ja suojelua sekä pitää paikkoihin liittyvää perimätietoa elävänä.

Hiisi-hankkeen osittainen luettelo kansanuskon pyhistä paikoista

Tieto suojelee perinteisiä pyhiä luonnonpaikkoja

Nyky-Suomessa kansanuskon pyhiä paikkoja suojelee muinaismuistolaki (17.6.1963/295). Vaikka laillinen suoja on periaatteessa olemassa, niin tiedon puuttumisen vuoksi rakentaminen ja maankäyttö uhkaavat näitä paikkoja. Jopa hyvin tunnetuilla uhrikivillä on vaarana tulla siirretyiksi alkuperäiseltä paikaltaan rakennushankkeiden tieltä.

Taivaannaula käynnisti keväällä 2013 Hiisi-hankkeen pyhien luonnonpaikkojen suojelemiseksi ja tietojen luetteloimiseksi. Innoitus hankkeelle on saatu Virosta, jossa työtä kansanuskon pyhien luonnonpaikkojen eteen on tehty jo vuosikymmeniä. Hankkeen tarkoituksena on lisätä yhteiskunnallista tietoisuutta paikoista ja pitää niihin liittyvä kulttuuriperintö elävänä.

Hiisi-hankkeen myötä on vapaaehtoisvoimin luetteloitu jo yli sata Suomen kansan pyhää luonnonpaikkaa. Tietoisuuden lisäämiseksi Taivaannaula julisti vuonna 2013 maaliskuun 28. päivän hiisienpäiväksi. Hiisienpäivän vietto lisännyt vuodesta 2013 alkaen suosiotaan vuosi vuodelta.

Haluatko mukaan Hiisi-hankkeeseen?

Hiisi-hanke toimii vapaaehtoisten voimin. Voit osallistua hankkeeseen selvittämällä taustatietoja pyhistä paikoista sekä paikantamalla niitä maastosta. Voit ilmoittautua mukaan alla olevan lomakkeen kautta. Tämän jälkeen osoitteesi liitetään sähköpostilistalle, jonka kautta saat tarkempaa tietoa kartoitettavista kohteista, kun se on ajankohtaista.

    Select Millä tavalla haluat auttaa meitä? (pakollinen)