Kuva: Hiirettelänvuori, Iitti. Joakim Westerberg / Luonnonperintösäätiö

Maaliskuun 28. päivä vietetään vuotuista hiisienpäivää, jolla kunnioitetaan suomalaisen kansanperinteen tuntemia pyhiä luonnonpaikkoja eli hiisiä. Hiisienpäivän kunniaksi meillä on ilo kertoa, että Taivaannaula aloittaa yhteistyön Luonnonperintösäätiön kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on suojella suomalaista kulttuuriperintöä ja luonnonperintöä hankkimalla hiisipaikkoja Luonnonperintösäätiön omistukseen.

Hiidet ovat kansanperinteen tuntemia pitäjän, kylän, talon tai suvun pyhiä luonnonpaikkoja. Ne ovat pyhiä puita, metsiköitä, kiviä, mäkiä, saaria, kallioita ja lähteitä. Erilaisia hiisiä yhdistää kansanomainen käsitys niiden pyhyydestä ja kohtalonyhteydestä ihmisten elämään. Hiisissä on ajateltu olevan tuonpuoleista voimaa, »väkeä». Ihmiset pyrkivät yhteyteen hiiden kanssa esimerkiksi uhrilahjoja tuomalla. Hiidet eivät kuulu vain kaukaiseen muinaisuuteen, vaan vanha kansa on tuntenut tällaisia paikkoja vielä paikoin 1900-luvulla. Yksittäisiä tietoja hiisiperinteiden jatkumisesta on vielä 1950-luvulta.

Vuonna 1995 perustettu Luonnonperintösäätiö on Taivaannaulalle luonteva yhteistyökumppani hiisien suojelussa. Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Maaliskuuhun 2016 mennessä Luonnonperintösäätiö on hankkinut jo yli 50 kohdetta ympäri Suomea.

Topenginleija Kustavi-05b

Kuva: Topenginleija, Kustavi. Luonnonperintösäätiö

Järjestöjen tavoitteena on koota luettelo merkittävistä hiisikohteista, joiden suojelua voitaisiin edistää ostamalla maa-alue Luonnonperintösäätiön omistukseen. Taivaannaulan Hiisi-hankkeen tiedottajan Anssi Alhosen mukaan yhteistyön aloittaminen antaa toivoa arvokkaiden hiisien säilymisestä myös tuleville sukupolville.

– Muinaismuistolaki suojelee periaatteessa perimätiedon tuntemia pyhiä luonnonpaikkoja, mutta tiedon puuttumisen vuoksi rakentaminen ja maankäyttö uhkaavat hiisiä. Luonnonperintösäätiö pystyy tarjoamaan näille mittaamattoman arvokkaille paikoille pysyvän rauhoituksen, Alhonen kertoo.

Myös Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila pitää voimavarojen yhdistämistä asiassa tärkeänä.

– On tärkeää suojella pyhien luonnonpaikkojen ympäristöä ja maisemaa laajemmin kuin muinaismuistolain puitteissa yleensä on mahdollista. Yhdistämällä voimavaroja voi toivoa ajan mittaan syntyvän suojelualueita, joissa luonnonperinnön ja hiisiperinnön kohdatessa syntyy sekä luontoa että ihmisen luontosuhdetta rikastuttavia suojeltuja kokonaisuuksia.

Tarkempaa tietoa yhteistyön edistymisestä on luvassa Taivaannaulan sivuilla kuluvan vuoden mittaan.