Kautta aikojen ihmiset ja heimot ovat tunnistaneet tietyissä luonnonpaikoissa erityistä pyhyyttä. Tällaisia paikkoja ei ole saanut turmella, eikä niistä saanut usein taittaa oksaakaan mukaansa. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) pitääkin luonnonuskontojen perinteisiä pyhiä paikkoja maailman vanhimpina luonnonsuojelualueina.

Suomalaiset eivät aina välttämättä tiedosta, että pyhiä puita, mäkiä ja kiviä ja muita luonnonpaikkoja ei ole vain eksoottisilla alkuperäiskansoilla ja kaukaisilla mantereilla. Suomen kotiseutujen luonnosta löytyy edelleen ikivanhoja luonnonuskonnon pyhiä paikkoja, joista osa on ollut paikallisille ihmisille pyhiä vielä muutama sukupolvi sitten. Pelkästään Savosta pyhien lehtojen eli hiisien paikkoja tiedetään kymmeniä. Joillekin kotimaisille uhrikiville ja puille on jätetty antimia paikallisten toimesta vielä 1940-luvulla.

Virolaisten alkuperäisuskoa (maauskoa) edustava Maavallan Koda järjestää tänäkin vuonna luonnonmukaisten pyhien paikkojen kuvakilpailun, johon toivotaan jälleen kuvia myös Suomen pyhiltä paikoilta. Kilpailun tavoitteena on lisätä luonnonmukaisten paikkojen tunnettuutta sekä kunnioittaa henkistä perintöä ja luonnonperintöä. Kilpailussa ikuistetaan pyhien paikkojen nykytila ja kannustetaan ihmisiä vierailemaan näillä erityislaatuisilla paikoilla ja suojelemaan niitä.

Maavallan Kodan kuvakilpailu

Maavallan Kodan järjestämään kuvakilpailuun odotetaan kuvia hiisistä ja muista luonnon pyhistä paikoista niin Virosta kuin ulkomailtakin. Kilpailun pääpalkinto on 400 euroa ja alle 16-vuotiaiden sarjassa 200 euroa. Lisäksi palkintoja jaetaan muun muassa seuraavissa sarjoissa: pyhä puu, kivi, vesi, lahjat, saaret, luonto, kulttuuriperintö ja kansainväliset pyhät paikat.

Kuvakilpailu päättyy 31. lokakuuta. Voittajat julkistetaan 23. marraskuuta Tartossa järjestettävässä tilaisuudessa. Kuvakilpailun järjestävät Maavallan koda ja Tarton yliopiston luonnonmukaisten pyhien paikkojen keskus. Kilpailua tukevat Kehrwieder, Võron Instituutti, Viron kansallismuseo, Viron kansallisarkisto, Loodusesõber, Eesti Loodus, Maakodu, Uma Leht, Tihusen ratsastusmaatila, Ympäristölautakunta sekä Kansallisperintölautakunta ja muut toimijat.

Miten osallistun?

Luonnonmukaisella pyhällä paikalla tarkoitetaan kilpailun säännöissä ei-rakennettua aikaisempien sukupolvien pyhää paikkaa. Suomen tapauksessa esimerkiksi uhrikiviä ja uhripuita, karsikoita, lähteitä, lehtoja, metsiköitä, vuoria ja muita kansanperinteen tuntemia pyhiä paikkoja.

Osallistujilla mahdollisuus asettaa oma kilpailutyönsä halutessaan Creative Commons -lisenssin alle. Näin edistetään luonnonmukaisten pyhien paikkojen tunnettuutta ja voidaan käyttää kuvia ei-kaupallisissa julkaisuissa, kuten Wikipedioissa.

Kilpailutyöt ladataan jpg-muodossa osoitteessa: http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=saada

Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun enintään 10 kuvaa.

Kuvan pisin sivu voi olla kooltaan 2000-6000 pikseliä. Tiedostoon koko saa olla enintään 10 Mt.

Kuvien pitäisi olla mahdollisimman aitoja ja luontevia. Sommittelu, täydellinen ja osittainen kirkkauden ja kontrastin ja värien parantaminen ja tarkennus ovat sallittuja toimenpiteitä.

Jos et osaa viroa, voit kirjoittaa kuvilta vaaditut tiedot englanniksi.

Mistä löydän tietoa Suomen luonnon pyhistä paikoista?

Tieto pyhistä paikoista on hajallaan eri lähteissä. Tietoja saa paikallishistoriaa käsittelevistä kirjoista ja suomalaisen kansanuskon yleisteoksista. Lisäksi kannattaa kääntyä kotiseudun historiaa tuntevien yksityishenkilöiden puoleen.

Paikkakuntien muinaisia pyhiä paikkoja löytyy myös Museoviraston Muinaisjäännösrekisteristä kulttipaikat-kategorian alta.

Kannattaa myös katsoa Hiitola-foorumin aiheelle omistettu osio.

Taivaannaulan Hiisi-hanke

Taivaannaula käynnisti maaliskuussa 2013 Hiisi-hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on suomalaisten luonnontilaisten pyhien paikkojen kartoittaminen, kuvaaminen ja tiedon kokoaminen.

Useamman vuoden kestävässä projektissa kerätään puihin, kiviin, lähteisiin, vuoriin ja muihin kansanperinteen tuntemiin pyhiin paikkoihin liittyvää tietoa, tutustutaan paikkoihin ja taltioidaan niiden nykytilaa valokuvien ja videoiden avulla.

Hankkeen tuotoksia eivät ole vielä julkisesti saatavilla, joten niistä ei ole vielä apua pyhien paikkojen paikantamiseen tässä kilpailussa. Voit kuitenkin ilmoittautua projektiin mukaan lähettämällä viestin osoitteeseen hiisi@taivaannaula.org.

Lisätietoja kuvakilpailusta

Kilpailun säännöt ja muut lisätiedot (viroksi):
http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=96&id=4908&op=lugu

Kilpailusivusto:
http://www.maavald.ee/kuvad/

Viime vuoden voittajat:
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4800&op=lugu