Vanha nainen

Joskus suvun vanha tapa ei ole pelkkä vanha tapa vaan pyhä velvollisuus.

Vielä viime aikoihin asti on Wirossa säilynyt muistoja uhripapeista. Russwurmille oli muudan mies Mihkelin pitäjässä länsi-Wirossa kertonut, että oli kerran nähnyt iso-isänsä polvistuneena suuren kiven luona pellolla. Kun hän oli kysynyt, mitä ukkovaari siinä toimitti, oli tämä lyönyt häntä korvalle ja kieltänyt kenellekään puhumasta, mutta samalla ilmoittanut, että he polveutuvat pappissuvusta, jonka oli pyhä velvollisuus palvella vanhoja jumaliaan.

Julius Krohn. Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus (1894).