Pakkanen Puhurin poika

Tässä loitsu pakkasen aiheuttamia vikoja vastaan (Suomen kansan muinaiset loitsurunot). Huomionarvoisaa on muinaissuomalaisten tapa käsittää koko luonto persoonalliseksi ja ihmisen tunteisiin osallistuvaksi. Pakkasta puhutellaan ja uhitellaan kuin ketä tahansa elävää olentoa. Pakkasta vaaditaan korjaavan pahat tekonsa tai niistä kerrotaan emolle. Kun puhutaan pakkasesta, niin olennon emo ei taida olla kuka tahansa äitimuori, vaan itse pimeän Pohjolan (vainajalan) emäntä.

Pakkanen Puhurin poika,
Talvipoika hyyhetyinen,
Jo rikoit ihon imeisen,
Turmelit emosen tuoman,
Vaimon kantaman kaotit;
Meni mies mehettömäksi,
Uros uimenettomaksi.

Pakkanen Puhurin poika,
Tule nyt työsi tuntemahan,
Pahasi parantamahan,
Jos palelit, niin paranna,
Jos sa koskit, niin kohenna,
Tahikka sanon emolle

Tule työsi tuntemahan,
Pahasi parantamahan,
Kipeäsi voitamahan,
Vaivasi valelemahan,
Ennen kun sanon emolle,
Virkan vierin vanhemmalle:
Poikasi teki pahoa,
Lapsesi tihua työtä.

Enemp’ on emolla huolta,
Vaiva suuri vanhemmalla,
Pahoja parantaessa,
Tammottaissa taikioita,
Kun poika pahoin tekevi,
Lapsi tuhmin turmelevi.

Paitsi loitsusanoin, pohjoisen kansat ovat hoitaneet paleltumia perinteisesti hieromalla, mutta nykylääketiede kieltää tällaisen hoitomuodon ankarasti. Erään lähteen mukaan paleltumia on kansanlääkinnässä hoidettu muun muassa piharatamon lehdistä tehdyllä hauteella.

Elollistettu pakkanen tuo mieleen venäläisen perinteen Pakkasukon (Ded Moroz) eli venäläisten vastineen länsimaalaiselle joulupukille (Santa Claus). Pakanallisella ajalla Pakkasukko oli loitsussa kuvatun pakkasen kaltainen ilkeä henki, joka palellutti ihmisiä ja ryösti lapsia. Pakkasukko oli sukua slaavilaisille tuulen, talven ja alisen maailman jumalille, jotka kaikki elementit ovat läsnä myös meikäläisen pakkasen emon, Louhen, hahmossa.

Aikojen kuluessa, ortodoksisten perinteiden ja pyhän Nikolauksen tarinan vaikutuksesta Pakkasukosta tuli lapsiystävällinen hyväntekijä. Nyky-Venäjällä Pakkasukko tuo uutenavuotena lapsille lahjoja yhdessä lapsenlapsensa Lumitytön (Snegurotška) kanssa.