Kuvaaja: Petri Villa

Taivaannaulan kekrikäräjillä valittu uusi hallitus aloittelee toimintaansa. Tässä uuden hallituksen ajatuksia tulevan vuoden toiminnasta ja painopisteistä.

Taivaannaulan epävirallisina teemoina ovat tänä vuonna avoimuus, aloitteellisuus ja verkostoituminen. Emme halua olla sulkeutuneita, vaan edistää suomenuskon asiaa tarmokkaasti ja oma-aloitteisesti niin koto-Suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolellakin.

Vuotuisjuhlat

Taivaannaula järjestää tuttuun tapaan keväällä helajuhlan ja syksyllä kekrin. Juhlat jatkavat vanhoja suomalaisia perinteitä ja ovat avoimia kaikille suomenuskosta kiinnostuneille.

Juhlien tarkemmat päivämäärät ja juhlapaikat varmistuvat hyvissä ajoin ennen tapahtumia. Juhlia on tarkoitus kehittää eteenpäin jo muodostuneita perinteitä kunnioittaen.

Paikallinen toiminta

Vuotuisjuhlien lisäksi Taivaannaula tukee ja kannustaa jäseniään järjestämään paikallista toimintaa suomenuskoisille. Yhdistys tukee paikallistoiminnan kehittämistä muun muassa antamalla järjestäjille tarvittavaa materiaali- ja rahoitusapua, sekä lisäämällä ihmisten tietämystä paikallisesta perinteestä.

Pyrkimyksenä on lisätä juhlien määrää niin, että juhlia on enemmän ja useammalla paikkakunnalla. Paikallistoiminnassa pitkän aikajakson tavoitteena on tilanne, jossa kaikilla suomenuskoisilla olisi mahdollistaa juhlistaa pyhiä perinteisin menoin paikallisjuhlissa.

Retket

Yhdistyksen toimintaan on tarkoitus tuoda vahvasti mukaan retkien järjestäminen suomenuskon kannalta kiinnostaviin tapahtumiin ja tärkeisiin kohteisiin kuten pyhille paikoille. Retkien järjestämisessä voidaan tehdä yhteistyötä erilaisten kansanperinnettä edistävien järjestöjen kanssa.

Esimerkkejä mahdollisista retkikohteista: Retulansaari, Murtovaaran tila karsikkopuineen Pohjois-Karjalassa, Vienan Karjala, karhunkallohongat Pihtiputaan Muurasjärvellä ja Iitin Hiidensaari.

Joitakin kiinnostavia tapahtumia: Ihajis idja (saamelaisten ja alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma) Inarissa elokuussa, Ritvalan helkajuhlat, Juminkeko-säätiön Sommelo-kansanmusiikkijuhlat heinäkuussa Kainuussa ja Vienan Karjalassa.

Suomenuskon tunnetuksi tekeminen

Taivaannaula tekee suomenuskoa tunnetuksi julkaisemalla artikkeleita, tiedotteita ja mahdollisesti myös yhteiskunnallisia kannanottoja. Yhdistyksen jäsenet antavat tiedotusvälineille haastatteluita, joissa tuodaan esille suomenuskon merkitys suomalaisen alkuperäisenä hengellisenä perinteenä.

Artikkeleita ja tiedotteita voidaan myös julkaista muilla kielillä kuin suomeksi kansainvälisen yleisön tavoittamiseksi.

Verkostoituminen

Taivaannaula luo suhteita samanhenkiseen järjestöihin ja yhdistyksiin Suomessa ja ulkomailla. Suomessa olisi tarkoitus lähentää suhteita erilaisiin suomalaista perinnettä vaaliviin järjestöihin. Järjestöjen kanssa voidaan toteuttaa yhteistoimintaa kuten edellä mainittuja retkiä ja esimerkiksi yhteistä julkaisutoimintaa.

Ulkomaiden osalta pääpaino on läheisissä maissa, erityisesti Virossa ja Baltiassa, jonne Taivaannaulalla on ennestään suhteita. Tarkoitus olisi käydä aikaisempaa aktiivisemmin dialogia näiden maiden alkuperäisuskoja edustavien järjestöjen kanssa.

Muiden maiden järjestöjen kanssa pyritään suunnittelemaan yhteistä toimintaa. Tällaista toimintaa voivat olla esimerkiksi vastavuoroiset retket, yhteiset tapahtumat ja yleinen ajatusten, tietojen ja kokemusten vaihto alkuperäisuskontojen välillä.

Lehto-projekti

Suomenusko on vahvasti sidoksissa maahan ja yhteisön pyhiin paikkoihin. Taivaannaula jatkaakin hyvin alkanutta rahankeräystä oman maa-alueen ostamiseksi suomenuskoisten omistamaa pyhää paikkaa varten.

Julkaisut

Taivaannaula toimittaa tällä hetkellä kahta eri julkaisua, suomenuskoisten kalenteria sekä laulukirjasarjaa. Suunnitelmana on jatkaa olemassa olevia julkaisuja sekä mahdollisesti kasvattaa julkaisujen määrää. Lisäksi Taivaannaula jatkaa suomalaista hengellistä perinnettä käsittelevän kirjoituskokoelman julkaisua ainakin sähköisessä, ehkä myös painetussa muodossa.

Verkkokauppa

Taivaannaula avaa kevättalvella verkkokaupan, jonka tuotolla tuetaan yhdistyksen toimintaa. Kaupasta on ostettavissa alkuun ainakin Taivaannaulan kalentereita ja laulukirjoja. Myöhemmin mukaan voidaan lisätä uusia tuotteita jäsenistön ideoiden ja toiveiden mukaan.

Liity mukaan Taivaannaulan toimintaan!

Taivaannaulan jäsenet edistävät yhdessä suomalaisen henkisen perinteen asiaa.

Jäseneksi: http://www.taivaannaula.org/?page_id=1768
Suomenusko Facebookissa: http://www.facebook.com/suomenusko
Hiitola-foorumi: http://www.hiitola-foorumi.net
Kysymykset Taivaannaulalle: info@taivaannaula.org