Karsikko on etenkin savolaisalueilta tunnettu karsittu puu, joka omistettu yhdelle tai useammalle vainajalla. Karsikoilla voidaan tarkoittaa kokonaista karsikkopuiden muodostamaa metsää, yksittäistä puuta tai jopa huoneen seinällä olevaa karsikkolautaa.

Karsikoksi valitun puun kuivat oksat karsittiin ja tuoreet jätettiin. Kun talon tai suvun jäsen kuoli, puusta hakattiin alimmainen tuore oksa. Karsikkoa karsittiin samaan tapaan kunnes se oli oksaton. Rungosta saatettiin myös ottaa kuori irti ja kaivertaa puuhun vainajan nimi sekä synnyin- ja kuolinvuosi. Joskus kaiverrus leikattiin irti laudanpalasena, joka naulattiin huoneen seinälle.

Karsikko sijaitsi usein hautausmaalle vievän tien varressa. Karjalassa tällaista puuta kutsuttiin »ristipetäjäksi» tai »ristikoivuksi». Jokaista ohitse kuljettua vainajaa varten kaiverrettiin puuhun risti. Puu suojeli eläviä vainajien paluulta, sillä sen nähtyään sielut kääntyisivät takaisin kalmistoon.

Taloilla saattoi olla myös omia karsikkolehtoja, joissa muistettiin suvun vainajia. Uutta taloa rakennettaessa valittiin talon läheisyydestä usein metsikkö karsikon paikaksi. Lehto syntyi ajan kuluessa kun jokaiselle talossa kuolleelle karsittiin puu. Talon uudet asukkaat veivät useimmiten antimia talon vanhaan karsikkoon. Ajateltiin, että jos vanhoja vainajia ei palveltu, he saattoivat aiheuttaa talolle vahinkoa.

Karsikkolehdossa ei muistettu erikseen tiettyjä vainajia vaan kaikkia yleisesti. Vainajille annettiin ensimmäinen osa viljasta, karjan antimista, veden saaliista sekä metsän riistasta. Suvun juhlapäivinä karsikkoon vietiin juhlaruokia. Hyvin onnistuneesta kaupasta saatettiin myös kiittää vainajia uhraamalla karsikossa pieni määrä rahaa. Tätä ennen rahaa ei saanut käyttää mihinkään muuhun.

Karsikkoja tehtiin elävillekin. Joskus taloon saapuneelle vieraalle tehtiin kunnianosoituksena karsikko, johon merkittiin vieraan saapumisvuosi. Karsikkoon jätettiin oksa osoittamaan mistä ilmansuunnasta vieras oli kotoisin. Matkatoverit saattoivat tehdä karsikkoja saapuessaan oudoille seuduille. Merkittävien tapahtumien muistoksi saatettiin myös karsia puu ja merkitä siihen tapahtuman vuosiluku.