Maailman hahmottamisessa erot ja rajat asioiden välillä näyttelevät tärkeää roolia. Ilman eroja ei voi tunnistaa uutta ja vanhaa, tuttua ja vierasta, pyhää ja arkista. Ihmiset ja yhteisöt erottavat esimerkiksi pyhät ajat arkisesta ajasta, pyhät paikat tavanomaisista paikoista ja ihmisen eri elämänvaiheet toisistaan.

Rajan ylittäminen vaiheesta ja kategoriasta toiseen on tärkeä hetki. Pyhälle paikalle mentäessä puhdistaudutaan, samoin juhlan alkaessa. Juhlassa tai pyhällä paikalla käyttäydytään eri tavoin kuin arjessa. Myös ihmisen siirtymä esimerkiksi lapsuudesta aikuisuuteen vaatii tietynlaisia menoja ja uudenlaista käytöstä.

Rajat ja siirtymät voivat olla hyvinkin kouriintuntuvia. Talon oviin ja ikkunoihin merkitään monissa kulttuureissa suojaavia symboleita, koska ne edustavat paikkoina rajaa kodin ja ulkomaailman välillä. Myös tienristeykset ovat edustaneet monille kansoille maagista tilaa: taikojen, parantamisen ja ennustamisen paikkaa, jossa tuonpuoleisen saattoi kohdata. Esimerkiksi siperialaisten kansojen mukaan kodittomat ja sijattomat sielut elävät tienristeyksissä.

Myös uralilaisille kansoille teiden ja jokien risteyskohdat ovat edustaneet välitilaa tämänilmaisen ja tuonpuoleisen välissä. Udmurtin sana ’vož’ tarkoittaa tienristeystä tai joen suuta. Sana on sukua suomen sanalle ’vaihe’ ja viron ’vahe’ (väli, ero). Sanat palautuvat muinaispermiläiseen sanaan ’veža’, joka merkitsee pyhää.

Suomessa tienristeys on ollut paikka, jossa on siirrytty sairaudesta terveyteen. Tauteja vietiin kolmen tien risteykseen, jotta ne palaisivat sieltä myyttisille kotosijoilleen tuonpuoleiseen. Myös tytön naimaonnea haettiin saunan ja vihtomisen jälkeen kolmen tien risteyksestä. Tietäjä saattoi nostattaa vahvan luontonsa ukkosilmalla tällaisessa paikassa. Joinakin juhlapyhinä, kuten kekrinä, juhlavalkeat sytytettiin tienristeyksiin.

Tienristeyksiin on myös menty tapaamaan henkimaailman vieraita. Esimerkiksi Ulvilassa oli tapana kävellä varhain laskiaisehtoona tienristeyksiin vainajahenkiä näkemään. Kuhmoisten Puukkoisten kylästä tallennetun perimätiedon mukaan erään suuren mäen vierellä kolmen tien risteyksessä oli vanha uhripaikka, jossa uhrattiin metsän jumalalle.