Saamelaisen kulttuuriympäristön suojelun ongelmallisuutta pohditaan joulukuussa julkaistussa saamelaisten kulttuuriympäristöohjelmassa. Kirja on tehty Saamelaismuseo Siidan Ealli Biras -hankkeessa. Sen rahoittajia ovat Euroopan unionin aluekehitysrahasto EAKR ja kansallinen rahoittaja Lapin liitto.

Pohjoinen maisema, jossa poronhoidon ja muiden perinteisten elinkeinojen jäljet näkyvät, sopii huonosti vallitseviin suojeluihanteisiin. Se ei ole tarpeeksi muokattua ja viljeltyä, jotta sitä pidettäisiin arvokkaana kulttuurimaisena. Toisaalta se ei ole täysin koskematonta luonnonmaisemaa. Poronhoito voidaan jopa nähdä uhkana luonnonsuojelualueille.

Saamelaisille luonnonmaisema voi olla kulttuurimaisemaa, vaikka siinä ei näkyisi jälkiä ihmisen toiminnasta. Toisaalta merkit ihmisen toiminnassa voivat olla huomaamattomia: vanhoja tulisijoja, seitoja, kaltioita ja kenkäheinäpaikkoja. Saamelainen ympäristöperintö onkin väliinputoajan asemassa vallitsevassa muokattu kulttuurimaisema vs. koskematon luonto -vastakkainasettelussa.