Viime lauantaina Tallinnassa kokoontunut Viron omauskoisten Maavallan Kodan edustusto valitsi järjestön uudeksi vanhimmaksi Madis Iganõmmen. Kodan uusi johto jatkaa töitä luonnontilaisten pyhien paikkojen suojelun nimissä.

”Laissa pitäisi olla luonnontilaisen pyhän paikan käsite”, Iganõmm totesi. Tapahtumassa ehdotettiinkin, että parhaillaan valmisteltavana olevaan muinaismuistolakiin lisätään oma kategoria luonnontilaisille pyhille paikoille.

Iganõmm huomautti, että ennen toista maailmansotaa voimassa olleessa laissa myös hiidet olivat suojelun alla, mutta uudelleenitsenäistymisen jälkeen luonnontilaisten pyhien paikkojen suojelemisen tarvetta ei kirjattu lakiin.

Iganõmmen mukaan valtion budjetista tulisi jälleen varata rahaa luonnontilaisten pyhien paikkojen kehityssuunnitelmalle. Suunnitelman tavoitteena on jatkaa Viron hiisipaikkojen, pyhien lähteiden, uhrikivien sekä muiden luonnontilaisten pyhien paikkojen kartoittamista ja nykytilan selvittämistä.

”Pyhien paikkojen kehityssuunnitelma täytyy käynnistää nopeasti uudestaan, jotta työtä voidaan jatkaa ensi vuonna”, Iganõmm sanoi.

Maavallan Kodan väistyvä vanhin, Ahto Kaasik, huomautti, että tällä hetkellä tutkijoilla on arkistotietoja yhteensä 2800:sta historiallisen Viron luonnontilaisesta pyhästä paikasta.

Kaasikin mukaan tähän asti tehtyjen Muhun, Juurun, Põlvan, Võnnun, Harglan, Räpinan ja Kuusalun kihlakuntien kenttätöiden kokemuksen pohjalla voidaan olettaa, että vanhoja luonnontilaisia pyhiä paikkoja on mahdollista inventoida yhteensä melkein 4000.

”Puolet näistä on katoamisvaarassa”, sanoi Kaasik, viitaten vanhemman sukupolven perinteentuntijoiden häviämiseen ja ihmisten maaltamuuttoon.

Tähän asti Maavallan Kodan vanhin on ollut Ahto Kaasik, joka on johtanut järjestöä yhdeksän vuotta eli kolme kautta. Maavallan Kodan kirjurina jatkaa lauantaisen edustuston päätöksellä Andres Heinapuu. Johdon kolmas jäsen ja vartija seuraavan kolmen vuoden ajan on Toom Männik. Vartijan tehtävästä luopui lauantaina Kaja Toikka.

”Pyrimme säilyttämään ja siirtämään eteenpäin esivanhempiemme perintöä, minkä mukaan he ovat eläneet ja mitä he ovat pitäneet oikeana”, sanoi Iganõmm.

Taarauskoisten ja maauskoisten Maavallan Kota on kattojärjestö, johon kuuluu kolme maauskoisten sekä kaksi taara- ja maauskoisten yhdistystä eli kotaa.

Alkuperäinen uutinen Maavallan sivuilla.