Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina Kolin kansallispuistosta viime vuosina löydetyistä symboleista. Töhriminen on kohdistunut kansallispuiston puihin ja kallioihin, joihin on raaputettu ja spraymaalattu erilaisia kuvia. Metsähallituksen arkeologin mukaan kuvioita tekevät uususkonnolliset henkilöt tai ryhmät. Kyse on yksiselitteisesti laittomasta, Suomen lakia ja kansallispuiston sääntöjä rikkovasta toiminnasta, josta voi joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Kyseessä ei nähtävästi ole Kolille rajoittunut ilmiö, vaan uusia symboleita on tehty muissakin kansallispuistoissa, muinaisjäänteillä ja linnanraunioilla. Luonto- ja kulttuuriperintökohteiden tärveleminen on kuitenkin Suomessa onneksi marginaalinen ilmiö, joskin huolestuttava sellainen. Kansainvälisellä tasolla kulttuuriperintökohteiden tahaton tai tahallinen vahingoittaminen on merkittävä ongelma.

Tapahtuneen voi toisaalta katsoa kertovan laajemminkin suomalaisten kasvaneesta kiinnostuksesta kansanperinteen luonnonpaikkoja ja historiaa kohtaan. Kiinnostuksen kasvaminen on sinällään tervetullutta, mutta kaikki lisääntynyt huomio ei ole myönteistä. Onkin ikävää, että ihmisten kiinnostus voi ilmetä tällaisena paikkojen tärvelemisenä ja roskaamisena.

Tunnettua kansanperinnettä edistävä ja jatkava Taivaannaula ry toivoo, että kansanperinteen luontokohteiden arvo huomioidaan ja tunnustetaan. Niissä vierailu on hyvä tapa päästä kosketuksiin omien juurtemme ja luonnon kanssa. Tämä tulee kuitenkin tehdä aina paikallista kulttuuriperintöä ja luontoarvoja kunnioittaen. Erityisen tärkeää tämä on mielestämme kun puhutaan varsinaisista hiisistä. Kansanperinteen luontokohteita kunnioitetaan mielestämme parhaiten antamalla niiden säilyä alkuperäisessä ja/tai luonnontilaisessa kunnossa sekä pitämällä paikkoihin liittyvä perimätieto elävänä!