Taivaannaulan Hiisi-hanke aloitti juhannuksena kansanperinteen tuntemien pyhien luonnonpaikkojen kartoitukset ja kuvaukset. Tarkoituksena on kartoittaa mahdollisimman monta kohdetta syyskuun loppuun mennessä. Näin saatavat tiedot ja kuvat tulevat osaksi koko maan laajuista Hiisi-tietokantaa. Kartoitus tarjoaa osallistujille myös mahdollisuuden ottaa kuvia Hiisien kuvakilpailua varten.

Hiisikohteiden kartoittaminen hoituu vapaaehtoisvoimin. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut yli kolmekymmentä vapaaehtoista, joilla on mahdollisuus tutkia kohteita yli sadan kunnan alueella. Tätä vaihetta on edeltänyt yli vuoden kestänyt tutkimustyö, jonka aikana arkistoista ja muista lähteistä on kerätty hiisiin liittyvää perimätietoa. Hiisi-tietokannassa tällä hetkellä tietoa 263 kohteesta.

lempaala-hyssyn-maastoa

Taivaannaula käynnisti Hiisi-hankkeen keväällä 2013 hiisipaikkojen suojelemiseksi ja tietojen luetteloimiseksi. Innoitus hankkeelle on saatu Virosta, jossa työtä hiisien eteen on tehty jo vuosikymmeniä. Hankkeen tarkoituksena on lisätä yhteiskunnallista tietoisuutta hiisistä ja pitää niihin liittyvä kulttuuriperintö elävänä.