Osallistujamäärältään suurimmat marilaisten palvelukset ajoittuvat muutamalle syksyiselle viikolle. Palvelusten ajoittamisessa pyritään ottamaan huomioon kuunkierto. Kolmen syksyisen viikon aikana Marimaalla järjestettiin yli kaksikymmentä palvelusta pyhissä lehdoissa. Tapahtumat olivat kylien ja paikkakuntien järjestämiä, mutta myös koko kansan palveluksia pidettiin.

Esimerkiksi Arborin hiidessä Mari-Turekin piirissä järjestettiin palvelus marilaisten sanoin ”kolmen tulen kanssa” eli kolmelle jumalalle omistettuna. Tämä palvelus oli omistettu Mer Jumolle (Rauhan Jumala), Shochõn Avalle (Syntymän Emä) ja Kurõk Kugõzalle (Vuoren Ukko). Järjestävät puhuivat palveluksesta ympyränä, koska paikalle saapuu ihmisiä hiittä ympäröivistä kylistä sekä heidän edesmenneitä sukulaisiaan.

Mainittakoon, että tämä erittäin kaunis, koko Arborin laakson ylle kohoava hiisi otettiin uudelleen käyttöön palveluksessa vuonna 2010. Sitä ennen hiidessä ei ollut järjestetty palvelusta 52 vuoteen. Kun hiisi otettiin uudelleen käyttöön ja siellä järjestettiin asianmukaisia toimituksia, paikalta löytyi yhdeksän tulisijaa ja muutamia vanhoja kirveitä. Niitä säilytetään yhä samassa kohtaa hiidessä.

 

 

Myös Chashkajalin kylän hiisi otettiin uudelleen käyttöön vasta vuonna 2010. Siitä lähtien paikalla on järjestetty syksyisin palvelus. Palvelusten järjestämistä on auttanut se, että kylällä on oma kartinsa (uhripappinsa) Aleksandr Mokejev. Kuusi vuotta sitten hän aloitti avustajana, mutta jo kolmen vuoden jälkeen koko toimitus uskottiin hänen vastuulleen.

 

 

Paikalliset kertovat, että Kugu Shokshan kylässä palvelusten järjestäminen ei ole koskaan katkennut – ei tsaarinaikana eikä neuvostoaikana. Tämä johtuu luultavasti siitä, että paikka on syrjäinen ja rauhallinen. Sellainen mihin “hurskaudesta” kiivailijoilla ei ole ollut koskaan aikaa tulla. Vuosittain järjestetään kyläpalveluksia Kuerin lehdossa ja kerran kolmessa vuodessa Tynja kumaltõsh (Maailmanpalvelus) Tumerin lehdossa. Tänä vuonna Tynja kumaltõshille kokoontuivat, kuten tavallista, ei vain kylän asukkaat, vaan myös heidän sukulaisensa kaukaisilta mailta.

“Tämä on erityinen tapahtuma, joka tapahtuu kerran kolmessa vuodessa, ja jota odotan aina suurella ilolla ja tulen aina paikalle”, kertoi meille eräs kaukaa saapunut osallistuja.

82-vuotiaalla Benjamin-kochailla (Benjamin Jemeljanovich Berezin) on täällä ehdoton auktoriteetti. Valokuvaaminen palveluksen aikana on jyrkästi kielletty. Hänen ohjeidensa toteuttamisesta vastaavat nuoret avustajat. Benjamin-kochaita lukuun ottamatta alueella ei ole karteja, joten heitä kutsuttiin muualta kaksi lisää – Kurõk Kugõzalle ja Tynja Jumolle. Benjamin-kochai toimitti itse palveluksen Shochõn Avalle.

 

 

Samana päivänä 9. lokakuuta Shinuran nuoriso vasta valmisteli hiittään palvelukseen, jota suunniteltiin seuraavan viikon sunnuntaiksi. Kylän pojat ja miehet korjasivat kaatuneet puut ja oksat sekä valmistelivat polttopuut. Tämä hiisi kuuluu Marimaan tasavallan suojelurekisteriin, minkä osoituksena hiiden sisäänkäyntiportin vieressä on infotaulu.

 

 

Tämän syysjakson palvelusten viimeinen päivä oli 16. lokakuuta. Tänä päivänä järjestettiin samanaikaisesti monta palvelusta eri paikoissa Marimaata.

Suurin näistä oli Maailmanpalvelus Varanguzhin lehdossa Morkinin piirissä. Palvelus järjestettiin viiden tulen kanssa: Poro Osh Kugu Jumolle (Hyvä Valkoinen Suuri Jumala), Mlande Avalle (Maan Emä), Shochõn Avalle, Mer Jumolle ja Kugurakille (Vanhempi). Koska täälläkään ei ole paikallisia karteja, tehtiin kuten muuallakin ja sovittiin etukäteen, että kustakin tulesta vastaavat tietyn alueen kartit.

Palvelus julistettiin maanlaajuiseksi ja siitä ilmoitettiin mediassa. Tämän takia paikallisten asukkaiden ja heidän sukulaistensa lisäksi paikalle kokoontui myös pyhiinvaeltajia muista piireistä, Joshkar-Olasta ja jopa muista paikkakunnista.

Varanguzhin lehdolla on “maailman” asema. Siellä järjestetään palveluksia kerran kolmessa vuodessa. Tiedetään, että vuonna 1827 paikalla järjestettiin suuri palvelus, joka kokosi yhteen yli 5000 maria eri paikkakunnilta. Paikalliset aktivistit ovat kart Georgi Arhipovin, johdolla pitäneet hyvää huolta lehdosta: tavallisen siivoamisen lisäksi he ovat pystyttäneet infotauluja ja rakentaneet aidan hiiden ympärille.

 

 

Syksyisten palvelusten seuraava jakso alkaa lokakuun lopussa uudenkuun aikaan. Tämän ajanjakson suurin tapahtuma on palvelus Tumjumuchashin kylän läheisessä Shornoton hiidessä, Kuzhenerin piirissä 9. marraskuuta.

Mihail Mihailov

Käännös: Patrick O’Rourke

Alkuperäinen uutinen