Kun vastasyntynyt lapsi Vienan Karjalassa oli saatu kääröihinsä, saatettiin häntä vielä »tervehyttää maalla». Tämä varmisti sen, maanhaltija olisi hänelle aina suosiollinen.

»Terveh moa, terveh manner,
Terveh piha, terveh pelto,
Terveh tervehyttäjälle,
Tälläkin tulokkahalla!
Akka manteren alani,
Poika pellon pohjimmaini,
Suo maillas matelijii,
Soillas sotelijii,
Pihoillas pikkusii,
Tämän kunnahan kukulla,
Tämän harjun hartehilla,
Tämän lanton päälaella.
Ijäkseh isännäksi,
Elinajakseh emännäksi!»

Samuli Paulaharju: Syntymä, lapsuus ja kuolema. Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia (SKS).