Maavalla Koda, Hiite Maja -säätiö sekä Tarton yliopiston luonnontilaisten pyhien paikkojen keskus järjestivät kymmenettä kertaa Hiiden väen tunnustamistilaisuuden Tartossa Viron kansallismuseossa 2. joulukuuta 2017. Taivaannaulaa edusti paikan päällä sukukansavastaava Patrick O’Rourke. Ohessa suomennus Patrickin tilaisuudessa esittämästä puheesta.


Hyvät hiisien ystävät,

On suuri kunnia olla täällä tervehtimässä teitä Taivaannaulan nimissä. Haluankin kiittää kuvakilpailun järjestäjiä mahtavasta työstä hiisien tunnetuksi tekemisessä.

Tänä vuonna, kun Hiisien kuvakilpailu järjestetään kymmenettä kertaa, on myös Taivaannaulalle tämä vuosi merkittävä, sillä yhdistyksemme täyttää kymmenen vuotta. Yhdistyksemme alkuajoista lähtien on Maavallan Koda ollut antamassa inspiraatiota ja apua toiminnassamme. Olemme saaneet yhteistyöstä hyvän lähtökohdan työllemme hiisien suojelussa.

Työ jatkuu ja etenee. Tänä vuonna on Hiisi-hankkeeseemme taas taltioitu arkistotiedoista löytyneiden hiisien nykytilaa ja nykyään tietokannassamme on yli 550 luonnontilaisen pyhän paikan nykytila tallennettuna. Tämän lisäksi median puolelta tulee tasaisesti yhteydenottoja luonnontilaisiin pyhiin paikkoihin liittyen. Myös meidän uusimman kalenterimme teemana ovat ”Suomen pyhä luonnonpaikat”.

Varmasti kuluneen vuoden merkittävimpiä tapahtumia meille oli ensimmäisen hiisikyltin pystyttäminen Pirkkalankylän Hiidenmäen Neulalähteen luo. Kyltti pystytettiin yhdessä paikallisen kyläyhdistyksen kanssa ja aihe huomattiin aina maakuntamuseossa asti. Kyltti on merkittävä, koska siinä kuvaillaan pyhää luonnonpaikkaa nykyisenä paikkana, ei menneen ajan muistona. Tämän ansiosta ihmiset tiedostavat, että luonnontilaiset pyhät paikat ovat vieläkin olemassa.

Koko tämä kehitys näyttää, että niin Suomessa kuin Virossa, puhe hiisistä ja luonnonuskoisesta elämäntavasta on muuttunut tavallisemmaksi ja vastaanotettavammaksi. Tiedottaminen on lisännyt hiisien tiedostamista. Enää ei voi sanoa, että nämä aiheet olisivat suurelle yleisölle tuntemattomia. Yhä useampia kiinnostaa aihe ja ihmiset etsivät aktiivisesti tietoa alueensa hiisistä.

Tämä on vaatinut suurta ja perusteellista työtä. Työtä, jota ovat kärsivällisesti vieneet eteenpäin ihmiset, jotka uskovat asiaansa. Näiden ihmisten ansiosta on nykyajan eteenpäin katsovassa maailmassa tilaa myös ihmisille, joiden elämäntapa pohjautuu omien juuriensa arvostamiseen. Tämän takia haluankin kiittää mahdollisuudesta osallistua tapahtumaan, jossa näitä ihmisiä arvostetaan.

Kiitos!