Turun valokuvakeskus Perissä järjestettiin 5.12.2017 Lilli Haapalan näyttelyn yhteydessä pyhää ja luontoa käsittelevä paneelikeskustelu. Keskusteluun osallistuivat uskontotieteilijä Nina Kokkinen, filosofi Minna-Kerttu Vienola sekä Taivaannaulan ja Hiisi-hankkeen edustajana folkloristi John Björkman. Keskustelussa esiin nousseita keskeisiä kysymyksiä olivat mm.

  • Onko ”pyhyys” esim. pyhissä luonnonpaikoissa jotakin itsestään olemassa olevaa, vai puhtaasti kulttuurisesti määriteltyä?
  • Onko se mitä nykyihminen käsittää ”taikauskoksi” vain erilaisen kulttuurin rationaalista ja loogista ajattelua? Ja toisaalta, ovatko ”taikauskoiset” ajattelumallit oikeastaan kadonneet meidän ajastamme?
  • Onko luonnon itsessään pitäminen pyhänä oikeastaan nykyajan ilmiö joka perustuu nykyajan ihmisten muuntuneeseen luontosuhteeseen?
  • Onko pyhä jotain joka muuttaa ihmisen tapaa havainnoida ja olla, hänen rooliaan? Vai muuttuuko peräti ympäristö?
  • Miksi pyhyys on lähes kadonnut yhteiskunnastamme 1900-luvun aikana ja siitä on tullut lähes tabu, kun taas hyöty ja tehokkuus ovat nousseet ”kaiken voittaviksi” argumenteiksi, joilla voidaan perustella mitä vain?

Kiitämme valokuvakeskus Periä ja Lilli Haapalaa antoisasta ja mielenkiintoisesta tilaisuudesta.