Taivaannaulan syyskäräjiä vietettiin lokakuussa Ylöjärvellä Länsi-Auren kylässä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tuolloin lempääläinen Mikko Tappura, joka vastaanotti puheenjohtajan nuijan tehtävässä kaksi kautta toimineelta Mikko Soljalta. Uusi hallitus aloittaa toimikautensa tänään, minkä kunniaksi julkaisemme haastattelut joissa väistyvä ja uusi puheenjohtaja pohtivat Taivaannaulan merkitystä ja toimintaa.

Mikko Solja

– Millaisissa tunnelmissa jätät pj:n pestin?

Mikko Solja: Haikeaahan tämä on; olen ollut viimeiset viisi vuotta Taivaannaulan hallituksessa, joista kaksi viimeistä yhdistyksen puheenjohtajana. Kaikki tavallaan muuttuu, mutta arkielämäni jatkuvan kiireen takia olen nyt myös helpottunut. Nämä ovat olleet mitä hienoimpia vuosia.

– Millaisia asioita Taivaannaulassa pyrittiin edistämään kausillasi? Miten kiteyttäisit oman arvomaailmasi, joka on ohjannut toimintaasi?

MS: Pääpaino oli perinnetaitojen ja kohtuullisen elämäntavan tuomisessa yhä vahvemmin esille. Nostimme useassa yhteydessä esiin myös paikallisuuden merkityksen. Halusin omalla toiminnallani edistää juurikin näitä mainitsemiani asioita, joita pidän kansanperinteessä keskeisinä elementteinä. Ajatusmaailmani perustuu kaiken luonnon kunnioittamiseen ja elämän vaalimiseen – tämä ajatus sisältyy pitkälti myös kansanomaiseen käsitykseen ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta, vaikka perinne sinänsä suurelta osin keskittyykin lähinnä ihmisen olemiseen ja sen edellytyksiin. Tavoite on kuitenkin sama: kaiken välinen luonnollinen tasapaino. Sen saavuttamiseksi oleellista onkin elää kohtuullista, vaatimatonta elämää.

– Miten arvioit omia puheenjohtajakausiasi kokonaisuutena ja niiden aikana saavutettuja asioita?

MS: Ensimmäinen kauteni puheenjohtajana oli varsin aktiivista aikaa – Taivaannaula ry juhli kymmenvuotista taivaltaan, ja koko ajan oli monta rautaa tulessa. Yhteistyökuvioita syntyi lisää ja mediahuomio lisääntyi. Toinen kausi jäi osaltani harmillisesti ns. kesken suurten elämänmuutosten myötä ja moni suunnitelma vähintäänkin lykkääntyi tulevaisuuteen, mutta kokonaisuudessaan aikani puheenjohtajana on ollut Taivaannaulan toiminnan kannalta suuria muutoksia seurannutta ”tasaantumisvaihetta”. Pikkuhiljaa on kehitystä tapahtunut. Kenties hienoimpana saavutuksena nostan esille Ylen Puoli seitsemän -ohjelman tuoman näkyvyyden – siinä onnistuimme tavoittamaan paljon ihmisiä, jotka tuskin olisivat muuten kuulleetkaan Taivaannaulasta. Saamamme palaute oli yksinomaan positiivista.

Kuva: Taivaannaulan puheenjohtaja Mikko Solja puhumassa Tartossa Hiidenystävän palkitsemistilaisuudessa 2016.

– Mukavin muisto näiltä kausilta? Jäikö mitään hampaankoloon?

MS: Mukavimpia muistoja ovat olleet yhdistyksen hienot 10-vuotisjuhlat Tampereen Telakalla sekä puheenjohtajakauteni alussa matka Tarttoon edustamaan Taivaannaulaa hiisien kuvakilpailun palkitsemistapahtumassa. Mieleeni ovat jääneet monet muutkin hetket, joissa on ollut tekemisen meininkiä. Yhteisöllisyydessä on voimaa, toden totta. Harmittelen lähinnä omia kiireitäni, joiden takia osa suunnitelmistamme jäi vain pohdinnan asteelle eikä edennyt konkretiaan. Olisin halunnut olla vielä paljon aktiivisemmin mukana kaikessa.

– Millaisena näet Taivaannaulan tulevaisuuden?

MS: Uskon, että yhdistys on oikealla polulla ja että sen toiminnalle on alati enemmän kysyntää. Meillä on paljon annettavaa koko kansalle. Toivon, että ihmiset kiinnostuvat etenevässä määrin oman kotiseutunsa paikallisista perinteistä ja myös jatkavat niitä arjessaan. Se on kansanperinteen jatkuvuuden ydin. Kun tietää, mistä on tullut, tietää myös, mihin on menossa ja miksi. Taivaannaulan tehtävänä on tarjota tietoa ja taitoja, ja auttaa ihmisiä elämään ”ihmisiksi”.

– Viisauden sanoja seuraajallesi?

MS: Ole aina selvillä siitä, mitä yhdistyksessä tapahtuu. Valvo, että hommat tulevat tehdyiksi. Delegoi mahdollisimman paljon mahdollisimman monelle. Suunnittele, keskustele, ole läsnä kaikkialla. Muista, että ihmiset ovat vain ihmisiä ja että kaikki kyllä järjestyy tavalla tai toisella. Toivotan onnea ja menestystä!

– Mitä aiot tehdä nyt seuraavaksi elämässäsi?

MS: Keskityn pientilani kunnostamiseen ja päivätyöhöni. Yhdistystoiminnasta en toki aio jättäytyä tyystin pois, vaan haluan edistää luonnonsuojelun asiaa sekä siirtää perinnetaitoja ja -tietoja eteenpäin. Sanotaan, että elämä kulkee keskimäärin seitsemän vuoden sykleissä – kenties tämä on yhden sellaisen alku.

Mikko Tappura

– Kuka olet?

Mikko Tappura: 48-vuotias puualan yrittäjä ja maanviljelijä. Harrastan yhdistystoimintaa, musiikkia, retkeilyä ja lukemista. Perheeseeni kuuluu lisäkseni vaimoni. Kaksi lastamme ovat jo aikuistuneet ja muuttaneet omilleen.

– Mikä on innoittanut sinut mukaan Taivaannaulan toimintaan?

MT: Löysin Taivaannaulan netistä vuonna 2011. Seurailin toimintaa ja ajatuksia tovin ja havaitsin niiden vastaavan omaa maailmankuvaani ja periaatteitani. Niinpä uskaltauduin mukaan erääseen Taivaannaulan tapahtumaan, pidin kovin tapahtumasta ja ihmisistä joten jäin.

– Mitä asioita Taivaannaula mielestäsi edustaa? Mikä on se tarve ja rooli, jonka Taivaannaula täyttää yhteiskunnassa?

MT: Itselleni tärkeitä asioita Taivaannaulan aatemaailmassa on pyrkimys kohtuullisempaan ja vaatimattomampaan elämäntapaan. Nöyryys elämää ja kaikkea elollista kohtaan. Nämä ovat mielestäni erittäin tärkeitä asioita etenkin nyt, kun mm ilmastonmuutos uhkaa meitä. Mielestäni voimme tulla toimeen vähemmällä aineellisella, mutta olla siitä huolimatta henkisesti rikkaita. Entisaikojen hyveet kuten nuukuus ja säästäväisyys sekä ylisukupolvinen ajattelu on nostettava jälleen arvoonsa!

Taivaannaulan toiminnassa ilmenevä vanha viisaus ja henkinen hiljentyminen tekee myös hyvää nykyihmiselle. Myös kotoperäisen kulttuurin vaalimisen koen tärkeäksi. Se ei ole rasistista tai epätervettä itsensä korostamista, vaan ylpeyttä siitä mitä meille on aikojen saatossa kultuurilliseksi pääomaksi kertynyt sekä rohkeaa uteliaisuutta myös muita kulttuureja kohtaan. Kolmantena tärkeänä Taivaannaulan arvona koen yhteisöllisyyden vaalimisen. Yhteistyössä on aina ollut voimaa ja niin on tänäänkin.

Mikko Tappura soittaa paimentorvea Rapolanharjulla vuonna 2016. Kuva: Olli Tasso.

– Miksi hait puheenjohtajaksi? Miksi juuri nyt?

MT: Hain puheenjohtajaksi, koska koin, että minulla voisi olla jotain annettavaa yhdistyksellemme puheenjohtajan roolissa. Olen lisäksi mielestäni ollut jäsenenä ja aktiivina riittävän ajan, jotta olen voinut oppia ns talon tavat. Aiemmin olen ollut hallituksessa sekä toiminut paikallisvastaavana. On mukava oppia myös uusia asioita. On myös hyvä, että tehtävät kiertävät ja samat henkilöt eivät ole samoissa hommissa ikuisesti.

– Millaisena koet hallituksen puheenjohtajan tehtävän yhdistyksessä?

MT: Mielestäni puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat yhdistyksen julkisivuna oleminen sekä toimiminen kaikkien yhdistyksen jäsenten kuulijana ja viestinviejänä yhdistyksen toimielimiin.

– Mitkä asiat yhdistyksessä toimivat hyvin? Missä on eniten kehitettävää?

MT: Taivaannaula on saavuttanut näkyvän aseman Suomessa aika lyhyessä ajassa. Toiminnallemme ja aatemaailmallemme on ollut tilausta. Yhdistys tunnetaan hyvin, mutta on saattanut kuitenkin jäädä monille etäiseksi. Tulevalla puheenjohtajakaudellani aion tehdä kaikkeni, että jäsenkuntamme aktivoituisi enemmän osallistumaan yhdistyksen toimintaan sekä edelleen uusia asiasta kiinnostuneita ihmisiä tulisi mukaan.

– Millaisena näet Taivaanaulan tulevaisuuden?

MT: Taivaannaulan toiminnan näen valoisana. Homma on vasta alussa. Tavoitteenani on ja myös uskon, että vuonna 2050 jokaisessa Suomen kylässä ja kaupungissa on paikallisyhdistys, joka kokoontuu keväällä juhlistamaan iloisesti uuden kesän alkua ja syksyllä hiljentyy kekrijuhlaan kiittämään kuluneesta ja siirtämään onnea tulevalle vuodenkierrolle.