Hiisienpäivää vietetään tänään jo seitsemättä kertaa!

Suomalaisen kansanuskon pyhiä paikkoja kunnioittavaa hiisienpäivää vietetään jälleen maaliskuun 28. päivä. Hiisienpäivän nimi viittaa hiisiin, pohjoisten itämerensuomalaisten kunnioittamiin pyhiin metsikköihin, jollaisia tunnetaan myös nykyisen Suomen alueelta. Kansanperinne tuntee hiisien ohella myös muita pyhiä paikkoja: yksittäisiä pyhiä puita, metsiköitä, kiviä, mäkiä, saaria, kallioita ja lähteitä.

Kansanuskon pyhiä paikkoja yhdistää kansanomainen käsitys niiden pyhyydestä ja kohtalonyhteydestä ihmisten elämään. Paikoissa on ajateltu olevan tuonpuoleista voimaa, »väkeä». Ihmiset pyrkivät yhteyteen tuon voiman kanssa esimerkiksi uhrilahjoja tuomalla. Nämä paikat eivät kuulu vain kaukaiseen muinaisuuteen, vaan kansa on tuntenut tällaisia kohteita vielä paikoin 1900-luvulla. Esimerkiksi yksittäisiä tietoja uhripuista ja parannuslähteistä on vielä 1950-luvulta.

Osa monen suvun, maalaistalon ja kylän vaiheita

Perimätiedon tuntemat pyhät paikat yhdistyvät aina tietyn suvun, talon tai kyläyhteisön historiaan ja elettyihin elämiin. Muuttoliikkeen ja kaupungistumisen ravistellessa Suomea näiden maaseudun paikkojen tunteminen ja niihin liittyvän korvaamattoman arvokkaan perimätiedon säilyttäminen voivat tarjota yhdistävän siteen omalle alkuperäiselle synnyinseudulle.

Peltoviljelyalueella läntisessä Suomessa uhripuu edusti taloa ja maanhaltijaa. Kaskikulttuurin Itä-Suomessa uhripuu kytkeytyi talon sijasta sukuun. Vanhan asuinsijan uhripuun kuolema enteilee suvun sammumista, vaikka suku onkin muuttanut muualle ja asuinpaikka on vieraan suvun omistuksessa. On kiehtovaa ajatella, että niin monen suomalaisen juuret vievät maalaistalon pihapiiriin, jossa on kasvanut talonväen kunnioittama pyhä puu. Vanhojen itäsuomalaisten sukujen jälkeläisten voi olla jopa mahdollista löytää oman sukunsa alkuperäinen pyhä paikka.


Taivaannaula tekee työtä pyhien paikkojen eteen

Hiisienpäivän taustalla on Taivaannaula ry. Vuonna 2007 perustetun järjestön tavoitteena on pitkäikäisen suomalaisen perinnekulttuurin ja henkisen perinteen säilyttäminen ja elävänä pitäminen. Taivaannaula ry käynnisti vuonna 2013 Hiisi-hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen jo lähes unohtuneita pyhien paikkojen perinteitä sekä kartoittaa perimätiedon tuntemien paikkojen nykytilaa ja edistää niiden säilymistä ja yhteiskunnallista tunnettuutta.

Taivaannaula ry järjestää 28.3. klo 19-20 hiisienpäivää juhlistavan hetkisen Pirkkalan Neulalähteellä, Pirkkalankylän Hiidenmäellä. Tervetuliaissanat lausuu Taivaannaula ry:n puheenjohtaja Mikko Tappura, jonka jälkeen esiintyy runolaulaja Vaskitsainen. Tervetuloa!