Hiisi-hankkeen pääpainotus on nyt siirtymässä rahvaanuskon pyhien paikkojen kartoittamisesta niitä koskevien tietojen julkaisuun. Paikkoja esittelevän karttapalvelun kehitys on aloitettu ja se tullaan julkaisemaan myöhemmin.

Satoja perimätiedon tuntemia kohteita

Vapaaehtoiset ovat keränneet Taivaannaulan Hiisi-hankkeen puitteissa tietoja rahvaanomaisista pyhistä paikoista jo vuodesta 2013. Työn tuloksena on koottu ainutlaatuinen tietokanta yli 600 rahvaanuskon pyhästä paikasta. Paikoista yli sadan nykytilanne on myös kartoitettu maastossa. Pyhiä paikkoja koskevien tietojen keruu sekä paikkojen kartoittaminen tulee jatkumaan hamaan tulevaisuuteen. Tähän mennessä kerätty tietomäärä on kuitenkin niin kattava, että hankkeen pääpainotus voidaan siirtää paikkojen kartoittamisesta niitä koskevan tiedon julkaisuun. Osana tätä painopisteen muutosta olemme aloittaneet alkukesästä kansanuskon pyhiä paikkoja esittelevän karttapalvelun kehittämisen. Karttapalvelu tullaan julkistamaan myöhemmin ja siihen lisätään julkaisun jälkeen alueiden tietoja porrastetusti.

Tietojen julkaisu on siis hankkeen toinen vaihe. Kolmantena vaiheena on rahvaanuskon pyhien paikkojen saaminen mahdollisimman kattavasti suojelun piiriin kerätyn tiedon pohjalta. Kaikki hankkeen vaiheet tukevat toisiaan ja ne toteutetaan osittain päällekkäisesti. Sydämellinen kiitos jo tässä vaiheessa kaikille, jotka ovat osallistuneet ja nähneet vaivaa tämän tärkeän hankkeen eteen!

Myös kartoitusten painopiste muuttuu

Vaikka hankkeen painopisteeksi tuleekin nyt kerättyjen tietojen valmistelu julkaisua varten sekä karttapalvelun kehittäminen, niin kartoituksia voi tehdä edelleen tänäkin kesänä. Tarpeet ovat tältä osin hieman muuttuneet ja jatkossa toiveena olisi, että vapaaehtoiset pystyisivät tekemään kartoituksia kokonaisvaltaisella otteella. Pelkän maastossa tapahtuvan paikkojen etsimisen lisäksi olisi hyvä, jos kartoittajat voisivat auttaa meitä yleisemminkin taustoittavan tutkimuksen kanssa. Tämä tarkoittaa kaikkien paikkoja koskevien tietojen etsimistä erilaisista saatavilla olevista lähteistä omalla paikkakunnallaan: paikallishistoriikeista, kirjastojen digiarkistoista, vanhoista sanomalehdistä ja miksei myös suullisesta perimätiedosta. Jokainen tätä kautta saa tiedonjyvänen voi auttaa meitä eteenpäin. Kaikki tiedot paikkoihin liittyen otetaan ilolla vastaan.

Osa hankkeen vapaahtoisista kartoittajista onkin tällaista taustatyötä tehnyt aikaisempina vuosina ja siitä vielä lämpimät kiitokset heille! Taustatutkimuksen ohella toki tarvitaan edelleen aikaisempien vuosien tapaista tapaista maastokartoitusta, jossa meillä olevien tiedonmurusten avulla etsitään paikka maastosta ja lähetetään siitä kuvat ja täytetään raportti. Lisäksi tietenkin voi myös osallistua taustatutkimuksen tekemiseen vaikka maastoon ei pääsisikään jalkautumaan.

Voit liittyä mukaan vapaaehtoiseksi Hiisi-hankkeeseen tämän sivun kautta. Tervetuloa mukaan!