Myöhäissyksyyn liittyy perinteisesti ajatus köyhien auttamisesta ja suvun vainajien muistamisesta. Yhteisön vähävaraisista huolehtiminen on perinteessä rinnastettu vainajien kunnioittamiseen. Tähän liittyen Taivaannaula aloittaa uuden tavan yhdistyksen toiminnassa.

Köyhyys koskettaa Suomessa satoja tuhansia perheitä. Vähävaraisuuden vaikutukset tuntuvat raskaana monien lasten elämässä: koulunkäynti on hankalampaa, kaveriporukoiden menoihin ei välttämättä pääse mukaan ja harrastuksiin ei ole varaa. Köyhyys myös periytyy ja synnyttää toivottomuutta ja näköalattomuutta yli sukupolvien.

”Se että minusta tulee työtön ja alkoholisti niin kuin isästäni ja veljistäni”, kuvaili eräs vähävaraisen perheen lapsi tulevaisuudenhuoliaan tuoreessa selvityksessä. Selvityksen mukaan perheen taloudellinen tilanne heijastuu lasten tulevaisuudenuskon lisäksi hyvinvointiin, osallistumismahdollisuuksiin ja kiusaamiskokemuksiin. 

Suomessa on onneksi toimijoita, jotka auttavat lapsia katkaisemaan köyhyyden ja syrjäytymisen kierteen. Näille järjestöille suunnattujen lahjoitusten avulla lapset saavat mahdollisuuksia opiskella ja harrastaa köyhyydestä huolimatta. Näistä syistä Taivaannaula ry on tehnyt lahjoituksen Pelastakaa lapset ry:n keräykseen kotimaan vähävaraisille lapsille. Teimme lahjoituksen tänä vuonna ensimmäistä kertaa, mutta vähävaraisten huomioimisesta on tarkoitus tulla jokavuotinen tapa.

Lahjoituksemme on ajoitettu perinteenmukaisesti syksyyn. Vienan Karjalassa esivanhempien kunnioittaminen kulki käsi kädessä köyhien auttamisen kanssa. Sanottiin, että se joka ei vaateta ja ruoki köyhiä, kärsii nälkää ja vilua Tuonelassa. Yhteisön vähäosaisten muistaminen oli esivanhempien tahto ja heidän kaltoinkohtelunsa loukkasi tuonpuoleisen väkeä.

Samuli Paulaharju kertoo kirjassaan »muissinsuovatasta», joka on syksyisin vietettävä suvun vainajien muistojuhla. Juhlaan kuuluu tärkeä uhriateria. Aterialle kutsuttiin sukulaiset sekä koko kylän köyhät. Köyhien oli annettava syödä ensin osansa juhlaruoista. Nämä tavat kuvastavat periaatetta, että ketään ei saa unohtaa yhteisössä.

Näissä tunnelmissa haluammekin kannustaa kaikkia tukemaan kotimaan vähävaraisia lapsia. Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa. Tarkempaa tietoa miten voit auttaa löytyy Pelastakaa lapset ry:n verkkosivuilta.

I.K. Inhan kuvassa köyhyyttä yli vuosisadan takaa. Lesosen perheen lapset Vuokkiniemessä Vienan Karjalassa vuonna 1894. Museovirasto, Creative Commons BY 4.0.