Myöhäissyksyyn liittyy perinteisesti ajatus köyhien auttamisesta ja suvun vainajien muistamisesta. Yhteisön vähävaraisista huolehtiminen on perinteessä rinnastettu edesmenneiden sukupolvien kunnioittamiseen. Taivaannaulassa olemmekin ottaneet tavaksi tehdä vähäosaisille suunnatun lahjoituksen kekrin alla.

Tänä vuonna teimme lahjoituksen Pelastakaa lapset ry:lle. Lahjoituksella tuetaan kotimaan vähävaraisten lasten harrastuksia ja opintoja. Taustalla on huolestuttava kehitys. Yleinen koulutustaso on noussut Suomessa neljäkymmentä vuotta, mutta nyt nousu on pysähtynyt. Vanhempien koulutustaso ja sosiaalinen asema määrittävät yhä vahvemmin lasten mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Kuten tuoreessa Helsingin Sanomien kolumnissa todetaan:

Lapsuuden köyhyys vaikuttaa koko loppuelämään varsinkin sitä kautta, että koulutettujen ja hyvätuloisten lapset päätyvät korkea-asteiseen koulutukseen paljon köyhien perheiden lapsia useammin. Myös huono-osaisuus ja matala koulutustaso periytyvät.

Suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä menestyksen avaimia on ollut tämän lainalaisuuden vähittäinen murtaminen. Köyhyys ei ole ollut enää este korkeimpaankin koulutukseen. Koulutus on ollut myös tärkein sosiaalisen liikkuvuuden edistäjä.

Mahdollisuuksien eriarvoistuminen on huono kehityssuunta. Muutoksen häviäjiä ovat niin lapset ja nuoret kuin yhteiskunta kokonaisuutena. Jokaisella nuorella tulisi olla samat mahdollisuudet kouluttautua omien kykyjensä puitteissa.

Lahjoituksemme on ajoitettu perinteenmukaisesti syksyyn. Esimerkiksi Vienan Karjalassa esivanhempien kunnioittaminen kulki käsi kädessä köyhien auttamisen kanssa. Sanottiin, että se joka ei vaateta ja ruoki köyhiä, kärsii nälkää ja vilua Tuonelassa. Yhteisön vähäosaisten muistaminen oli esivanhempien tahto ja heidän kaltoinkohtelunsa loukkasi tuonpuoleisen väkeä.

Samuli Paulaharju kertoo kirjassaan »muissinsuovatasta», joka on syksyisin vietettävä suvun vainajien muistojuhla. Juhlaan kuuluu tärkeä uhriateria. Aterialle kutsuttiin sukulaiset sekä koko kylän köyhät. Köyhien oli annettava syödä ensin osansa juhlaruoista. Nämä tavat kuvastavat periaatetta, että ketään ei saa unohtaa yhteisössä.

Näissä tunnelmissa haluammekin kannustaa kaikkia tukemaan kotimaan vähävaraisia lapsia. Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa. Tarkempaa tietoa miten voit auttaa löytyy Pelastakaa lapset ry:n verkkosivuilta.