Kestävät ihmissuhteet kantavat vaikeiden aikojen yli, kirjoittaa puheenjohtaja Anssi Alhonen Taivaannaula ry:n joulutervehdyksessä. Tutkimukset osoittavat, että lämpimät suhteet perheeseen ja ystäviin vaikuttavat ratkaisevasti jopa ihmisen terveyteen. Silti nykyinen kulttuurimme edistää lähes itsetuhoisella vimmalla yksinäisyyttä. Yhdistyksillä on Suomessa perinteisesti tärkeä tehtävä ihmisiä yhteen saattavana voimana.

Harvardin yliopistossa käynnistettiin vuonna 1938 tutkimus, jossa pyrittiin selvittämään ihmisten terveyteen ja onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen kohteeksi valittiin 268 toisen vuoden opiskelijaa. Näiden ihmisten ja heidän jälkeläistensä elämää on seurattu nyt yli 80 vuoden ajan. Kiinnostavia tuloksia on saatu. Niistä keskeisin koskee sosiaalisten suhteiden merkitystä. Tulosten perusteella ihmisen terveys ja onnellisuus ovat vahvasti kytköksissä hyviin suhteisiin perheeseen, ystäviin ja yhteisöön. Asia on todettu monissa muissakin tutkimuksissa. Esimerkiksi Sardinian saaren pitkäikäisillä ja aktiivisilla vanhuksilla on havaittu olevan erityisen lämpimät suhteet perheeseensä ja ystäviinsä.

Ihmiset ovat syvästi sosiaalisia olentoja. Meillä on tarve pyrkiä yhteyteen muiden kanssa. Jos tämä tarve ei täyty, se vaikuttaa suoraan ihmisen terveyteen. Harvardin tutkimuksen perusteella tiedetään, että yksinäisyyden terveyttä murentava vaikutus on yhtä vahva kuin tupakoinnin tai alkoholismin. Yksinäisyys on tappavaa. Tämä on pysäyttävä tieto tilanteessa, jossa joka kolmannen suomalaisen kerrotaan kärsivän yksinäisyydestä. Tutkimustulos on myös voimakas todistus perheen, ystävyyden ja yhteisön voimasta.

Tämän kirjoituksen kuvassa on setukaismies, joka nauttii muistoateriaa sukulaistensa haudalla. Kuva sai minut ajattelemaan eroa miehen maailman ja meidän maailmamme välillä. Kuvan mies elää todellisuudessa, joka koostuu katkeamattomista yhteyksistä ihmisten välillä. Sukuyhteys on niin voimakas, että se ylittää jopa kuoleman. Miehellä on täytynyt olla erittäin vahva kokemus kuulumisesta omaan yhteisöönsä – sukuun, kylään, kenties kansaankin. Ihmisten väliset siteet on tehty näkyviksi hautajaismenoissa ja muissa yhteisön seremonioissa. Mies on ollut meihin verrattuna aineellisesti hyvin köyhä, mutta todennäköisesti hengellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti vauras. Toki kaikissa yhteisöissä on omat ongelmansa ja jännitteensä, jotka nousevat meidän inhimillisistä puutteistamme. Sukukin voi olla onneton ja riitaisa. Sen tärkein opetus on kuitenkin, että ihmisten välillä on kaikesta huolimatta katkeamaton kohtalonyhteys.

Meidän ajassamme ihmissuhteet tuntuvat muuttuvan alati hauraammiksi ja katoavaisemmiksi. Erillisyyttä ja pärjäämistä muista riippumatta korostetaan jopa läheisimmissä ihmissuhteissa. Yhteiskuntana kipuilemme erityisesti silloin, kun pitäisi huolehtia lapsista ja vanhuksista, koska juuri he tarpeineen osoittavat yksin pärjäämisen mantramme ontoiksi. Kenties kyseessä on alaa valtaava markkinatalouden logiikka, joka rapauttaa jopa itseisarvoisiksi koettuja ihmissuhteita. Kenties vaikutusta on suomalaisella tavalla vältellä konflikteja ja vaikeista asioista puhumista. Kenties asia johtuu jostakin muusta. Joka tapauksessa monen ihmisen elämä tuntuu käpertyvän tässä ajassa sisäänpäin ja yhteys muihin käyvän heikommaksi.

Yleistä yhteisöllisyyttä heikentää sekin, että ihmisiä, erityisesti nuoria, on paljon aikaisempaa vähemmän. Suomessa syntyvyys on laskenut vuosikymmeniä, perhekoot ovat pienentyneet ja suvut hajaantuneet eri puolille Suomea ja suurta maailmaa. Tästä isosta muutoksesta puhutaan varsin vähän. Aikaisemmin elämää on eletty sisarten, naapurien ja sukulaisten porukassa. Tällä hetkellä 1,2 miljoonaa suomalaista asuu yksin. Tämä on kehityssuunta joka tulee voimistumaan entisestään tulevaisuudessa. Jo pelkkä sukupolvien pieneneminen asettaa koko hyvinvointiyhteiskunnan koville.

Yhdistyksillä on Suomessa perinteisesti tärkeä tehtävä ihmisiä yhteen saattavana voimana. Taivaannaulassa olemmekin ottaneet koronavuosien jälkeisen toimintamme teemaksi Taivaannaulan kehittämisen yhteisönä. Haluamme olla kansanperinteistä kiinnostuneiden kyläyhteisö, johon kaikki arvomaailmamme allekirjoittavat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Yksin ei tarvitse kenenkään jäädä.

Tämä talvi näyttäytyy jälleen poikkeuksellisena kriisiaikana, jolloin monet asiat tuovat meille epävarmuutta ja heikentävät tulevaisuudenuskoa. Juuri tällaisina hetkinä, kuten aina, juuri kestävät ja pitkäaikaiset ihmissuhteet ovat se asia, joka kantaa ihmiset vaikeiden aikojen yli. Siksi toivonkin, että näkisimme niiden tärkeyden ja osoittaisimme toisiamme kohtaan välittämistä, lojaaliutta ja armeliaisuutta. Jokaisella meistä on mahdollisuus muistaa sukulaisiamme, ystäviämme, naapureitamme ja ketä tahansa pienillä arjen teoilla. Harvardin tutkimukseen osallistunut professori antaa hyvän ilmaisen neuvon kaikille: “Jos koet että sinulla on jotakin hyvää sanottavaa toiselle, sano se ääneen.”

Taivaannaula ry:n puolesta toivotamme kaikille rauhallista joulunaikaa ja valoisaa uutta vuotta!