Taivaannaulalaiset valmistautuvat antamaan tuliaiset.