Sadattuhannet suomalaiset lähtivät vuosisatojen aikana Pohjois-Amerikkaan paremman elämän toivossa. Mukanaan siirtolaiset veivät kielensä, tapansa, uskomuksensa ja laulunsa.

Historiantutkijat ovat huomanneet, että mikään siirtomaakauden varhaisvaiheen eurooppalainen kansa ei ollut yhtä mukautuvainen Amerikan erämetsien olosuhteisiin kuin suomalaiset. Suomalaisten sopeutumista edistäneitä taitoja olivat kaskiviljely ja hirsirakennustaito. Yhdysvaltojen vanhin hirsimökki, Nothnagle Cabin, on suomalaisten siirtolaisten rakentama.

Kaivoksilla ja metsäkämpillä usein työskennelleet suomalaiset tulivat poikkeuksellisen hyvin toimeen seudun alkuperäisväestön kanssa. Kulttuurivaihtoa suomalaisten ja intiaanien välillä tapahtui puolin ja toisin. Erään tiedon mukaan suomalaisten hirsirakennustaidot jopa vaikuttivat intiaanien asumusten kehitykseen Uuden Ruotsin alueella 1600-luvulta lähtien.

Intiaaneja ja suomalaisia lähensivät monet asiat. Suomalaisten eräkulttuuri oli poikkeuksellista siirtolaisten keskuudessa. Suomalaiset metsästivät ja tunsivat olonsa kotoisaksi metsässä, toisin kuin monet muut alueen siirtolaistulokkaat. Myös saunominen, runolaulu ja vuodenkiertoon perustuva syklinen aikakäsitys yhdistivät suomalaisia ja intiaaneja – samoin kuin runsas alkoholinkäyttö.

Aikaa myöten suomalaiset ja paikalliset intiaanit avioituivat usein keskenään. Suomalaisten ja intiaanien jälkeläisesti syntyi suomalaisalueilla väestöryhmä, josta käytetään leikillistä nimitystä Findians eli fintiaanit. Findiansien jälkeläisiä elää vielä runsaasti Minnesotassa, Michiganissa ja Wisconsinissa.

Suomalaissiirtolaisten lauluja ja muistelmia koottiin 1930-luvulla Yhdysvaltain kongressin kirjaston kokoelmiin. Kokoelmiin tallentui kuplettien ohella niin runolaulua kuin loitsuja. Myös pyhiin luonnonpaikkoihin liittyvää perimätietoa kulkeutui uudelle mantereelle. Eräässä tallenteessa Yhdysvaltoihin Torniosta muuttanut mies kuvailee, miten parantavaa vettä haettiin pyhästä lähteestä. Vesi ostettiin miehen mukaan lähteeltä uhraamalla hopeakolikko ja sanomalla: »Lahjan annan, avun otan».

Suomessa asuvan irokeesin Thomas McElwainin haastattelu