Maavalla Koda, Hiite Maja -säätiö sekä Tarton yliopiston luonnontilaisten pyhien paikkojen keskus järjestivät kymmenettä kertaa Hiiden väen tunnustamistilaisuuden Tartossa Viron kansallismuseossa 2. joulukuuta 2017. Taivaannaulaa edusti paikan päällä sukukansavastaava Patrick O’Rourke. Patrickin puheen voi lukea tästä linkistä.

Kuva: Kiur Kaasik.

Miestenkuoro Lüü-Türr. Kuva: Kiur Kaasik.

Tilaisuus kokosi Viron kansallismuseoon suuren ja kirjavan joukon maauskoisia sekä muita ihmisiä, jotka kunnioittavat luonnontilaisia pyhiä paikkoja. Paikan päällä palkittiin paitsi Hiisien kuvakilpailun voittajat, myös vuoden hiisiystävälliset tapahtumat sekä tietenkin valittiin vuoden 2017 Hiiden ystävä.

Miestenkuoro Lüü-Türrin voimakkaan laulun jälkeen kuultiin tervehdyssanat Viron kansallismuseon johtajalta Tõnis Lukaselta, Maavallan kodan vanhimmalta Madis Iganõmmelta sekä Taivaannaulan puolesta O’Rourkelta. Puheenvuoroissa pantiin yhteisesti merkille, viimeisen kymmenen vuoden aikana on hiisistä, luonnontilaisista pyhistä paikoista sekä luonnonuskoisesta elämäntavasta puhuminen muuttunut valtavirtaisemmaksi ja hyväksytymmäksi sekä Virossa että Suomessa.

Kuva: Kiur Kaasik.

Viron kansallismuseon johtaja Tõnis Lukas. Kuva: Kiur Kaasik.

Tervehdysten jälkeen oli ohjelman ensimmäinen osa, kuvakilpailun voittajien palkitseminen. Kilpailun raadin jäsen, luontovalokuvaaja Arne Ader huomioi, että tämän vuoden kuvissa oli nähtävissä teknologinen kehitys valokuvaamisessa. Erityisesti lennokkien käyttö kuvien ottamissa oli tänä vuonna merkittävässä roolissa, kuten voittajakuvastakin näkee. Kaikki kilpailuun lähetetyt kuvat esitettiin diaesityksenä, jota säestivät munniharppu ja jouhikko.

Kuva: Kiur Kaasik.

Diaesitys kilpailun kuvista. Kuva: Kiur Kaasik.

Kuten Taivaannaulan sivuilla uutisoitiin, palkittiin tämänvuotisen Hiisien kuvakilpailun voittajaksi Margus Vilisoon kuvallaan ”Taivaallinen syvänne jääkalvon alla”. Raati kommentoi pääpalkinnon lisäksi uralilaisten kansojen palkintoa, jonka voitti Niko Anisimov, sekä nuorten pääpalkintoa, jonka voitti Moon-Lee Pajula. Näiden lisäksi jaettiin palkinnot yhdessä viidessätoista kategoriassa, kuten luonnonsuojelu, antimet, hiiden tuska tai perinne. Muutamat palkinnot olivat etelävirolaisista kategorioista, kuten Vanhan-Võromaan tai Mulgimaan palkinto. Näiden myöntämisen yhteydessä yleisö sai kuulla eteläviroa, joko võron tai mulgin murteella.

Kuva: Kiur Kaasik.

Taivaannaulan sukukansavastaava Patrick O’Rourke. Kuva: Kiur Kaasik.

Tapahtuman toisen osan, Hiiden ystävän palkitsemisen, aloitti edellisen, vuoden 2016 Hiiden ystävän, Ahto Kaasikun puheenvuoro. Kaasik muistutti vuoden 2017 merkityksestä myös Viron muinaismuistosuojelun seuralle, joka 12. joulukuuta täyttää 30 vuotta. Osa seuran aktiiveista, mukaan lukien Ahto Kaasik ja Tõnis Lukas, perusti vuonna 1995 Maavalla Kodan. Kaasik myös kertoi arkistotyössään löytämistään tiedoista, että Viron ensimmäisen tasavallan aikana käytiin hyvinkin yleisesti ja julkisesti hiisissä, myös valtiollisina juhlapyhinä. Myös Viron lippuun liittyy mielenkiintoisia tietoja, joita Viron ylioppilaiden seura EÜS (Eesti Üliõpilaste Selts) on tutkimuksissaan löytänyt. Ensimmäinen Viron lippu nimittäin siunattiin Otepään Pyhäjärven vedellä ja alkujaan Taaran nimissä.

Kuva: Kiur Kaasik.

Tapahtuma kokosi kansallismuseoon paljon väkeä. Kuva: Kiur Kaasik.

Ennen tilaisuuden päätapahtumaa pidettiin jännitystä yllä vielä jakamalla yhteensä kaksitoista tunnustusta ihmisille ja järjestöille, jotka ovat kuluneen vuoden aikana toiminnallaan tukeneet hiisien tunnetuksi tekemistä sekä suojelua.

Vuoden hiiden ystäväksi valittiin tänä vuonna mehiläishoitaja Eha Metsallik. Hänen aloitteestaan järjestettiin Palukylän Hiidenmäen rinteellä historiallis-musiikillinen esitys “Vapauden metsän hiljaisuudessa” (“Vabaduse metsa vaikuses”). Esityksessä kuvataan metsäkansan elämää kuuden virstapylvään kautta yhden perheen kautta aina Viron itsenäisyyteen asti. Esitys omistettiin esivanhemmille sekä heidän muistonsa vaalimiselle.

Kuva: Kiur Kaasik.

Palkittu hiiden ystävä, Eha Metsallik. Kuva: Kiur Kaasik.

Vabaduse metsa vaikuses -esityksen esittelyvideon voi katsoa tästä: