Taivaannaulassa on otettu tavaksi tehdä vuosittainen jäsenkysely. Kyselyllä kartoitetaan mihin suuntaan ja miten toimintaa tulisi jäsenistön mielestä kehittää.

Ensimmäinen vuotuiskysely tehtiin viime helmikuussa. Alla olevan linkin takaa löytyy tiedosto, jossa on kyselyssä esitetyt vastaukset kaikkiin yleisluontoisiin, toimintaa ja yhdistyksen linjaa koskeviin kysymyksiin. Siitä on jätetty pois muutamia Taivaannaulan sisäiseen käyttöön rajattuja tietoja, jotka liittyvät verkkokaupan kehittämiseen, osallistumismaksuihin ja vastaaviin käytännöllisiin asioihin.

Katso jäsenkyselyn 2013 tulokset tästä linkistä: http://www.taivaannaula.org/jasenkysely-2013.pdf

Ensimmäisen kyselyn perusteella Taivaannaulan tehtävistä tärkeimmäksi koettiin suomenuskoa koskevan tiedon jakaminen ja julkaiseminen. Toiseksi tärkeimpiä olivat kotimaisten luonnonmukaisten pyhien paikkojen tunnetuksi tekeminen ja suojelu sekä järjestäminen juhlien ja retkien järjestäminen. Juhlia ja retkiä onkin järjestetty jo vuosia. Tietoa perinteistä on julkaistu niin Taivaannaulan sivuilla, Facebookissa kuin painetun kalenterinkin muodossa. Pyhät paikat tuodaan nyt vahvasti toimintaan mukaan Hiisi-projektin kautta.

Jäsenet haluavat Taivaannaulan olevan suomalaisen etnisen uskonnon laajasti toimiva kattojärjestö, suomenuskosta tiedottava ja tietoa kokoava taho sekä kansallisesti ja paikallisesti toimiva suomenuskoisten tiivis yhteisö. Yhteistyötä halutaan tehdä eniten kansanperinnejärjestöjen, kulttuuriperintöä suojelevien tahojen sekä lähialueiden etnisten luonnonuskontojen kanssa. Hieman pienempää kannatusta saavat akateemiset tutkijat, arkeologian ja muinaishistorian saralla toimivat järjestöt sekä sukukansat.

Suomenusko on melko tasapuolisesti jäsenistölle joko henkinen identiteetti tai ainakin enemmän kuin uskonto. Suomenusko on ensisijaisesti uskonto vain noin 10 prosentille jäsenistä. Kysymys sai selvästi ihmiset pohtimaan maailmankuvaansa. Kyselyn kommenteissa täydennettiin muun muassa, että uskontoa ei voi olla ilman henkistä identiteettiä.