Kettu repolainen

Kettu repolainen

Kettua eli repoa on pidetty arkana, tarkkavainuisena ja viekkaana eläimenä. Kansansaduissa kettu,...

Jumalanmies

Kun muinaiset esi-isämme saapuivat Suomenniemelle, he toivat mukanaan animistisen uskomusmaailman....

Tule Hiidestä hevonen

Suomessa hevoset ovat toimineet ihmisten apuna työssä ja sodassa ehkä jo kivikaudelta saakka....